4 Temmuz 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 24

4 Temmuz 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

& , k y ÜRE AİR Ya. a a. a. a e İL a ş a a. a a a ie. a Türkiye İş Bankası Sermayesi: tediye edilmiş 4.000.000 liradır UMUMİ MÜDÜRLÜK: ANLIK AFLA. ŞUBELERİ: ANKARA, İSTANBUL, BURSA, İZMİR, ADANA, TRABİZON , BALIKESİR, GİRESUN, AYVALIK , ZONGULDAK, KAYSERİ, MERSİN, SAMSUN, EDREMİT ISTANBUL ŞÜBESİ: Bağçe Kapusunda. Telefon: 3657/9 ve 3639 Müsait muamelat, kumbaralar, kasalar Pp. 9 A aim a. a a a a ii YE TM GN VAN TN İN A NE ME İN NN YL VA EÇ NN Nal a af. a a. a a a a a a b a a a al a a ln 4 OSMANLI EB BANKASI Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lırası vw. a a a Istanbul Acenteliği — Telefon: Istanbul 1948 Beyoğlu dairesi — Telefon Beyoğlu 1303 Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabı cari suretiyle avanslar, poliça ve iscontosu. Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar > mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı. (Hesabı cari) küşadı, senedat ve kiymetli eşya & muhafazası, kupon tahsilatı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeye keşide edilen poliçalarin tes- > d viyesi, borsa muamelatı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka muamelatı, kasa Yu A ala a DO Aİ AŞ AŞ İŞ İŞ icarı. . İTİ ÜNE İN TE ŞE TAE NT AŞ AN NT AŞ NİN Ye “i ME A AL ağ a A A A Aİ A A 2 e A a a A ğe a i Döyçe Oriant Bank iğ oyçe Oriant Ban k ş Deutsche Orient Bank i e 4 j Istanbul şübesinin müceddeden küşat olunan dairesinde, bodurum k 4 katına mükemmel ve müzeyen kasalar vazolunmuştur. Fiyatlar “7 ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapısında Aşir Ef. caddesinde Yeni K $ Vakıf Han karşısındaki bankaya müracaatları lâzımdır. P.9 KT ŞE İŞ NE YAN NİN İN İN MN AN İN YAN EY Ahmet Ihsan Matbaasi Limitet Şirketi

Bu sayıdan diğer sayfalar: