11 Temmuz 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 2

11 Temmuz 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o kAA RRERROR ERER AZARARA ARAR RARINIRINIRILAMA AAA RAL E.E dü OPERATOR Dr. MURA'T İBRA FIİM (Gülhane kliniği cerrahi Profesörü) Hastalarını |14—18Je kadar Divanyolu Mahmudiye caddesinde eski Hilalı Ahmer merkezi binasındaki hususi muayenehanesinde kabul eder. Pp 2 ir, YERİ LV2222202V0 0D Nİ iü ss Bomonti etiketine dikkat Bomonti Gazoz fabrikası Bomonti gazozlarının etiketleri taklit, olunuyor i | Dikkat idiniz ve taklidini almayınız. P.9İ © bl key leke kelek işiisöntedet atalar içi İTTİ LLLLi. Ethem Pertev Müstahzeratı lmalathanesi P.9 $ Ahalimizce İSTANBUL Çenberlitaş yö gp ? gp? zaten maruf olan karşısında : ETHEM PERTEV e MUSTARZERATINDAN KSSEEEREİz : TELEFON: he İstanbul - 3538 MEĞEEGUUANAEU Krem Pertev, Kozmatik Pertev, Pertev diş tozu, Pertev diş macunu, Pertev kolonyasuları, Pertev tualet ve çocuk sıhi pudraları bütün ailelerin fenni sürette sıhhatini muhafaza eyleyor. SSS SLOZANMAMAMAMAAAAa4a4A68 MAREA MA

Bu sayıdan diğer sayfalar: