26 Kasım 1931 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 22

26 Kasım 1931 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MERAKLA ELLLLEİİLLLİ LAİK LILAR SALARAK RL EA Lİ LİLLE Rİ di ST TİNETERE LİL : Eğer yoksa İŞ BANKASI ndan hemen *bir KUMBARA alarak çocuğunuzu sevindiriniz Kumbara çocuğunuza vereceğiniz en güzel hediye, ona istikbal temin eden en sağlamı vasıtadır. e EEEELİLİLLRİLİSERİ ALLAR LA A : YEKE ETTE YY İYENEANEUSNUYE! Grkgri SARA ER OYNA KOM RONIRI EŞYA İH at ai. ai. at ale ate af a KİR. IE. LİR, Aİ. DİL Aİ. ai. ie a mi Aİ Şİ i BANKAS ( OSMAN LI ANKASI N 7 a N N Sermayesi : 10), 0,000,00: 0,000 İngiliz lirası ) K e N y İSTANBUL ACENTELİĞİ — TELEFON : İSTANBUL 1948 k 1 RR » d BEYOĞLU DAİRESİ — TELEFON : BEYOĞLU 130$ h Ki Veet Gi RR K i Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabi cari suretiyle avanslar, y i poliça ve iskontosu. K a Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki cenebiyeye senedat, çek, itibar 5 “İ mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı, ( Hesabı cari) küşa, disenedat ve kıymetli eşya N ş muhafazası, kupon tahsilâtı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeyek eşide edilen poliçalarin tes- ç d viyesi, borsa muamelâtı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka müamelâti, kasa h icarı. P.2 X e AE AÜ ÜZE Ğİ İŞ EN İĞ EN İĞ TİE İĞ AŞ AŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: