13 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

SS GA S Güç Gln efin. eöle bi Anafe aa. Üypeim: SA BALeıAA,, E b »KOÇNŞ HU l :_! mm m— M Barthu Romada Mussolini ile de Goruşecek İktısadi buhranla mücade - İtaıyan Türk lemizin muvaffak olmama- he dErein sına mani sebep yoktur. Başvekili — |Müalimleri böyük - şehi| dd v GUDT | peane ee Ha l n N A hÜI'mBHÜ md[l"' I JHıtierın Beyanatı. Almanya hükümetinde değişe ğişen hıışey Yoktur, hum ; Çadlip . tökid “Sasicar Lca, | S0 İi 6 Et CA et Büyük sanayi va istihsal ( geçen senelerde

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler