2 Mayıs 1939 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12

2 Mayıs 1939 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

se | TAYYARE SEFERLERİ Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğündi ye “ Z 1 Mayıs GN iğsi Tayyarelerimizle Yolcu, Posta ve Ba- gaj kalin ie rn Satılık : Satılık otomobil — İyi kullanılmış Bilet Fiyatları Gidiş — Gidiş - Dönüş döşe kişilik Opel marka bir otomobil n sait fiy, mini Mah Telefonla 4 ei Ee e yün 1434 li — İstanbul 21 29.75 5 — Adana 30 42.35 Ucuz satılık arsalar — Maltepe jan- — İzmir 32 45.15 i Dört defa için darma okulu yanında istasyon arka- || Devamlı küçük erimli stanl miz İzmir 33 46.55 sında imarca parsellenmiş küçük çap- || fa ımır. Meselâ id inanin — Adana 35 49.35 Adana 4 4195 ta münferit inşaata elverişli, TI: 1538 1458 de kuruş alınacaktır. Bir ko) mak zere ber satır, keli rındaki boşluk lar müstesna, 30 harf (Gidiş - Dönüş biletleri bir ay ey Satılık CAMA — Şehi Neca- goy re Bir küçük ilân ti okulu ci nike e öncel 5s çel i . ee ide nd aile 4 Hareket Cetvel Li ar an fazl er satır vtk bedelini, beher seferine ayrıca on kuruş alı (Pazardan maada her gün) bedelle Tel: 2406 ayina ek ei Di İstanbul — Ankara Küç ük ilânların 120 harfi geçme- e Memi 'Bu miktarı geçen İ- Acele satılık aprtm: ye ie Dal tarifesine tâbidir. Yeşilköyden Hareket Ankaraya Muvasalat Himayei Etfal üzen Sat $ 5 Saat Dakika Saat Dakika manzara bol güneşli Ni lira berfu tam ni a Adini iL KUL Ar Tel: 2406 Bayram Caddesi LANINIZ gi ag aliyi d i Bisslik apartman — Ankara — Adana latılık apriman — Cebeci'de oto- ” A Ankaradan Hareket Adanaya Muvasalat 5 ğ ire 2 dük çay bak Danrepe yana TOPTAN PERAKENDE Saat Dakika Saat Dakika kânlı 310 iratlı 8000 lira borçlu ehve : ke, Gnl bedelle Tel: 2406 Bayram Ca desi 2 za DR Teen UMUMİ SATIŞ YERİ 445 ii Sin ve Ge vi hir Selânik cad- Ş Ankara — İzmir j m işe ir Selânik ca Ankaradan Hareket * İzmire Muvasalat rms meme ee Ki dei ZEN Re ül Y Saat Dakika Saat Dakika rai tiyarla kirk. Aynı evin 1. ci ka i Ç ARET T A Ş Ea kei e sniğe 1494 ; — e 8 0s a çayla i desi'No. 1 ir i siye meydanında Be- a Adana — Ankara Satılık apartman — Cebecide mül- e vi ie ai adini lip nm ULUS MEYDANI —.ANK ARA Adanadan Hareket kn Muvasalat kiye mektebi civarında üç ve 5 daireli iyeler ALBUM Mİ yi zi ş Saat Dakika i aat Dal Dakika ka İzm yolculuk hasebiy il 1517 , anin Ayğlei Ucuz acele devren kiralık di ig 10 ! EU e İ ri ME Ankara — İstanbul Satılık — Bahçeli küçük evler yapı| Kalorifer vebolit vesair fenni tesisat- z koopertit iz bii den amtıiknbleİ YE Fi işi Denir ebe Ebek I ( 1 İ R A AT B A N K AS I Ankaradan Hareket Yesilkiye Muvasalat ir. Tel caddesi No.| ve Dural apartı müracant. . . Saat Dakika aat Dakika v e Dam ei soz a Tel: 3295 1522 Kuruluş tarihi : 1888 ar 8 0 satılık arsalar — İstasyon arkasın- il e oda — Güzel v2 ürk li İzmir — Ankara | Sip — EE hazır) Hükümet cad des Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası m Bnkanira Mseşiile ve gerilerinde şok yiz 5 e 3 ” Tel; 2406 Bayram C. No, del imi Şube ve ajans adedi : 262 Saat Dakika Saat Dakika Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 9 10 see ile iç ez m Kiralık — Karaoğlan caddesinde MR | çel “0 pe. 31 me LE İmerkez a) nın asma katı dev- Yolcularmı Meydanlara nakledecek 1s14 İP sip e in > “eiverişldlir. w erme hareket edeceği mahal ve saat İ lus matbaası da kahveci Ce- | Satılık villa bağ ve bahçe — Keçiö-| mal'e müracat. 1542 İstanbulda i rende Kubbeli mevkiinde 7, 3, 2 odalı | Sulu mepva ve bağli 300 döntümden ai? e kili Saat 8,15 de Taksi da Karakö ğ ik dü d gideceklerdir. indir A hir Meşrutiyet cad fazla toptan ve perakende Tel: 2406) 8” içi Bayfam C. No. 1 115 — i Yeni Kalık so) 10 m Sarılık arsalar — Maltepe ve her) bei kat — 5 odalı ve tekmil müş İzmir ve Adana Yolcuları saat 14,20 de ve İstanbul Yolcuları Saat 15,30'd del P.T.T. binası önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. Mahepe' ön sokak Ne 7 Bakkal ğ Kızılırmak caddesinde 2 Epi ; sanık Tel: 2406 Bayram caddesi amino j 1 1516 Mei Je kiralık — Bahçeli evler No: Adanada ; Satılık ev ey ma Orta masasiyle | 126 da 5 oda tam konfor ge ve a şi iğ ça salon takımı (1) büfe (1) elm. (Ayık evö v8 “Tes -51 Saat 8,50 de Yeni Otel önünden kalkacak otobüsle meydana gideceklerdir. ğ 10 komodin. Bahçeli ev | re müracaat. ai : ncü durak. No. 32 İzmirde yi lâyet arkası ——— atik 9 Ee mahallesi rey kağ ve 9 S 2: il ii y 4 ir Tayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle şehre nak- A e ye ii i tında 428 M2 arsa uygun fiyatla veri- tnya m a ela si 1 E ti Yenişe- lecek. Tel: 1538 1529 m İsi en c eri 2 ye i ramiye verece ız İzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir İstasyonuna kadar bine makledilcekler ve Saat 18,27 de hareket edecek Trenle Alsancak ledileceklerdir. yn ai pen i z alien ya 000 küsur Ziraat Bankasında r aplarınd nınd k. arsa ehven diyarla verile. re irak — Aile içinde ay: e 2 İM enaz 50 Lirası ” Si letoh oda müşterek konfor, vekâletlere Sİ) daki plâna göre ikramiye alt , Yolcu Biletleri: dakika “26 lira” Y. Şehir meşrutiyet 4 Ad Biralk e Li Satılık arsa — Jandarma oku- i et 1.000 Lâ ira ü $ Wi yanni v. m2 2 Malepenin e > ii: C. Yenikalık S. 15 No.2. Kat. 1567 ie Şi nkara, Yeşilköy, Adana, İziiz ba e ve Yataklı Va- kim, en güzel M2 arsa eh- A ti las e lidde öl ile yk si elk ri) İ ş verenler : A lar La AD yi pinli a Meyan eri Yataklı Vagon Acentaları- 1530 ği Yü m Ky a müracaat edilmesi. 300 liraya satılık kapalı fort otomo-| Aranıyor — Bedia erler için 120, n vi 400 Bili — Bilir caddesi Çocuk Esirge | iyi dikiş bilen bayanlara ihtiyaç var- 160 2 ş me kurum apar No. Yeniye. : Zeiiye iyatallliri, 1535 | hir Havuz başı 71:3837 1519 KE e Basaplarında bi pal bir gene işide pi v Yeni Müdür OSMAN SENCER i Kasiyer aranıyor — Kasiyerlik yap fanlisiyin verilecektir. , i Kiralık : Kur'alar senede 4 defe, 1 Eylül, 1 Birincikânun, 1 Mart ve ANKARA GAR GAZİNOSU dir. m eren Yıldız le 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. Kiralık dairs — Yenişehir Karan-| ye mağazasına mi ” T 5 li Kem ea ei aym ere Nefis yemek Munfazam servis Güzel müzik ve 1 hol konforlu ve bahçeli daire: sky gen sizi in Bi gi AKRAN Yeni küya Kireci ler. TI: 351 e yaz lada Mil > ee UÇAN ya iğ v ve iç ii manzarasiyle ANKARA'nın nezih bir toplantı e kli t. 1558 wsimin en muhteşem müzil 211 Musta Di daire — Bakanlıklara çe iel e Ee ve neşe filmine hazırlanınız Dar Tal lak depo - mekte imiz MEn arzeder. EN Fr ir. Mi seven tü tlarda tenzilât. Öğle tablidotu 80, akşam tabli- 4 oda 1 hol, hava gazı, elektrik, ban- usulü deltariye vakıf yili Ban- al! .. A YERA SAMAN Li in yim 90 Kr. Yüzde 10 Se eğ il 1465 3 Ee si lan i Müzi Baki Ş ANSINIZI Hakiki Kütahya kireci İstasyonda Yeni İs “21 Bir defa di için m çi tertip piyango bileti lerinizi Hal . diği. Mazi || YENİ SİNEMALAR sus 1541 | Bu gün bu gece HALK BU GECE 21.30 DA zi eye müracaat. ; Pazarında satılıyı E ya e e Umumi arzu üzerine ran ay yaz kış her gün sicak su Mevsimin en eğlenceli Pm | Ebedi bir aşkın hikâyesini canlan- ips canlı ve neşeli filmlerinden sfinel ie ii dıran türkçe sözlü ve arapça şarkılı HERE. ener li Aşkın göz yaşları -BUZ SATIŞI - k. Ri Hilcü ii Baş rollerde: el ya Berri d selere menba DM ya a E kllak temiz buzun be et ve beraberinde Sele) z e bdülvahap ve Necat beher kalıbı 1 mayıs 939 tarihinden itibarei El fransız komiği Fernandel | 1430. 1630-1830 Gece21de | Gündüz 12 de ucuz matinede ve j Seanslar: 12,15 de ucuz £ Mainedi öğ Kuruşa satılacaktır. 1445 - 1645 - 184$ Gece 21 de Yeğin SONSUZ MUCADELE Kalaç kard Yeni Sinemada Bira fabrikası ile Ankara acentemiz müracaat edilmesi ilân olunur. l JULİA Akrobat Yıldızlar ROSİTA ULUS NKAJ Matbaa müdürü Ali Rıza BASKAN | P

Bu sayıdan diğer sayfalar: