1 Aralık 1950 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

1 Aralık 1950 tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zlm y) YURTTAŞ: —— n Bvini mtmak , iç i a Bursa Mobilya Paıarı Yurdunü — faydı reni çeşit DEMOKRASİN T MARK YS0 CUNA — e Ryal Her Yerde 10 Korus * Teleien: TONA, TĞT9 Ve 16802 DaTiRler CGNR ZK ASA KUN TME Tı.jrkleı'F kc;hramanca savuşıyor_ Bütün Birleşmiş Mılletler kuvveîlerı çekildi Atomhumhasıkullanmakıçın Truman'ın emri bekleniyor " Yeni kahramanlık destanları yaratan birliğimiz de vazifesini tamamladı ve yeni mevzilere girdi Truman'ın beyanatı — Atom atılması — tetkik ediliyor — Truman General Mac Arthur'u daima ' destekliyeceğini söylemektedir Koreden doğan | Attlee Truman siyasi buhran ile görüşeçek Mümtaz Faik FENİK — |kore buhranı üzerine İngiliz Başbakanı Amerikaya gitmeye karar verdi | Rusyaya karşı koyalım Acheson nutuk “Ulus,, ve kasaplar Sağlık Şürası dün toplandı ranın gündeminde «nemle 'umhurbaşkanının |

Bu sayıdan diğer sayfalar: