8 Kasım 1943 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

8 Kasım 1943 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞOFÖRLER, MOTOR pm z > AMİRHANE ŞEFLERİ! i A. CABİR VADA ie tp motorun işley bakam, ) Boğaziçi Konuşuyor Vçin Yüzümü talan ve çe Bl yeni çıkan Eski Boğüziçini seviyorsül pm VE BAKIMI Kital a bulacaksınız. Devlet De: mİ dairesinde lotör Şubesi Başmtihendisi KÂMİL ÖÇMAN ii Kitabı beherieha! okumalısınız, 16 ca gi Bene 28 — No. 8999 — Fieti her yerde 10 kuruştur PAZARTESİ 8 'Teşrinisani 1943 Amerika, vee öv) Jtalyada müttefikler iki ir kalacak mı? renal < riya Hariciye Vekili öbürgün ordu karşısında malzeme bırakarak Ankaraya dönecek Kahire konuşmaları Türkiye ile Ingiltereyi birbirine bağlayan dostluk ve ittifak zihniyeti içinde geçmiştir ee e ne kabine- SOVYETLER, ALMANLARI | kinci cephe söna erecek ia yakında Bir İngiliz gazetesine | - İki üç nazır istifasıni . NEHRİNE açılıyor yerme <— pi merkez cephesinde a 0 zakta bulunuyorlar Kerç'te dört Sovyet mavnası batırıldı italyan bir macera Estonya ve Letonya sivi Stevenson'dan çeviren: ŞEVKET RADO Çinde büyük Japon 50 kilometre İstanbul terbiyesinin Süveyş kanalı yürekler acısı hali beynelmilel olacak vee Doğu cephesinde tankların arkasında ilerliyen Seyyek piyadesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: