14 Mart 1944 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

14 Mart 1944 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

E Nüshası | | ( AMERİKAN VE PLÂFON USULÜ Yakup Kadri Karaosmanoğlu yedin ei ANKARA ökretir, Briç meraklı zevkle okuyı Fiyatı: 100 kı AKBA Kilağevi » ir çok istifade sözel pi tiş yeri: SEMİH LÜTFİ KİTABİ Sene 26 — No, 9123 — Faiti her yerde 10 kuruştur SALI 14 Mart 1944 Sahibi Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM. Matbaası TARSUS'A PORTAKAL | Türkiye ve BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU e Bir çok yaralı vardır. Binalar ve ekin hasara uğramıştır BU SABAHKİ TELGRAFLAR Besarabya hududuna 70 kilometre mesafeye geldiler Kerson'u zapteden kuvvetler Nikolayef limanına 45 kilometre mesafeye geldiler. Tarnopol'da şiddetli muharebeler devam ediyor Bir B. Rauf Orb Orbay — münasebetile mes'i 'in n yazisi Paris'te yeni bir Landru Doktor olan kaatil 27 kadın cesetlerini yakmış — Kaatil henüz yakalanamadı HAVA SAVAŞLARI KATİ (Ha SAFHAYA GİRMEK ÜZERE dıman edeceklerini evvelceden ilân Paris 13 dan olup Yugoslavya'da Tito kuvvetlerinin bir muvaffakıyeti Sovyetler - Italya

Bu sayıdan diğer sayfalar: