14 Mart 1944 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

14 Mart 1944 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Devlet ve Limanları İşletme ilânları ik mürekkebi alınacak Devlet yeli erden hammen bedeli a 10 00) Ee bin şişe telgral af mürekkebi Ği Mere 3 t (15,30) on beş Ee m ada — pa ası, dahilindeki bele tarafın dan ear lu işe girmek teyenlerin (825) t teminat, kanı ayin ettiği ve Yeli aynı gün mii Ti 30) ğine a lâzımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta- (2739) larla aklen sel eke m esiki muhte: on dört otuza kadar komi kalin Tela nl bealeleşi iolahama AE a İzlem DD/20. No, hu tarife ile DD/244 No. ieretleri 15. 4. 944 tarihinde yürürlüğe gir- ve caddesi fabrikası hissedarlık hukuki satışı 14/3/944 tarihine tesa- Orta sokaktaki merke- 43012, SK —BB—KE—MHAB — mektupları ida- aldırmaları rica 'MBARALI VE KUMBARA: Küçük cari he oüüigüdük 1944 İKRAMİYE PLÂNI İstanbul erkek sanat sacı

Bu sayıdan diğer sayfalar: