14 Mart 1944 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

14 Mart 1944 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HER AKŞAM Tarihten sahifeler BİR HİKÂYE (Baş tarafı 5 inci sahifede) bu Sovyet taarruzunun er büyük pa rel hedef olan Alman kuv- vetlerinin kumandanının hayatı . üre 3,500 kilo çivi alınacak Makel çel ben b ve İçtimai Muavenet Vekâletinden: burunlu, ince çenelid fakültesi müştemilâtından Doğum kapalı zarf ünuliyle 3600 Kil rmultelik lira 50 kuruş, ve muvakkat teminatı 424 komisyonca daha evvel komisyona mektuplarmı ihale saatin. Muavenet İşleri dairesin- (2220) MOLOZ TAŞI ALINACAK ncı İşletme A. E. Komis- ücaret odası ve Ni in a sahiplerinin nazarı “katre: ikm Li 7 > Yeni Nalbant 15 sayi : gerbiye zeri Kundura Sanayii Müessesesi » > Tm a tatkalların toptan satışına başlanmıştır. ” Harbiye Gym teslimi 255 kuruştur. Bir tondan fazla Di Elmadağı, iz 10 — Gelen mal'af, ali ve Bel : 2 iin GİR Geçen bulmacanm hah müessesemiz ticaret şefliğine müracaat- Soldan sağa a 3 'arihi ilândan itibaren âzami zarfın. âlet alınacaktır. Gimeaiklri tükülede arandım misli mbizdale Tophanede - İstanbul ilân olunur. (2994) zel y bir . . Ein döçlilin I I tekmil hayatım, ftür, i İbaret gözlerini gu teklifi mantomu merdivenkre iş b x “ di B dg ladin Asi AZUERBE INGEE i-za — ma aa e ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: