16 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

16 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 Temmsuz 1929 — . . Nafi hamulesi Kilo Nafi hamulesi Kilo EN DAYANIKLI KAMYON Yegâne eskiyip fersudeleşmiyen 500 ve 1000 kilo nafi Plato hamulelik SİTROEN kamyonetleridir. Sarfedecekleri mesai hesap edilerek imdi edilmiş olan şassileri en müşlül hizmetleri dahi yıpranmaksızın ve arızasız olarak ifa edebilir. Karoseri şekillerinin tenevvüü bu iki model kamyonetin her dürlü ihtiyacatı tatmin etmesini temin eder, Metanet ve sağlamlığı ve pek idareli olması sayesinde SİTROEN kamyonetleri orta sikletteki nakliyat mes'lesini tamamen halletmiştir. Türkiye Sitroen umum acantası: SARICA ZADEŞAKiR Beyoğlu İstiklâl caddesi Anadolu Han N” 199 — Telefon B. O. 1194 Mağaza koli ve eşyalarını Mağaza koli ve eşyalarını teslime mahsus kamyonet teslime mahsus furgon WVYERESİYE öha.,kı:'..ı_. ELEKTRİK YERİNE KAİM OLAN Coleman korman LÂMBALARI VEEL FENERLERİ,ELEKTRİK İHTİYACINI HİSSETTİRMİYECEK DERECE- DE MÜKEMMELDİR , Benzin lle yanan, ve bir çocuk tarafın: dan istimal edilebi. lecek kadar basit o- | tan bu tenerler ve dâmbalar emsaline kat kat falktırlar. KOLMAN Mammlâtı istimal et- tikten sonra sonra bunların , ve şekillerindeki güzel- Üğe hayran ölacak- Sarfiyatı her hengi Hi n eee G kumaşları İstanbul Eminönü Köprübaşı No 15-16 Karakaş elbise mağazasına bu - ilânı kesip müracaat ediniz. bir gaz lambasından azdır. ve Verdikleri elektirik ziya- sının ıynıdır KOLM l.lnıhılııım lul-ıl edenlertamirat maz- ratından ve zahme- tinden kurtulmuş o- lurlar , Mezkür (KOLMAN) markasının tevkalâ- de kullanışlı ve isti. Takişaf devrelerinde 'bulunan genç kızların ” sıhhatı için dökiz ll w77/7/ ç ARSENOFERATOS Eunzmsızuı(um ea : Lea GAZLERİ. A armız KlN EKŞILIKveYANMAuRINnA A e kena Gaalm aa eZ bti ! eniş Müze (SODO-GASTRİN) z Musiahzarıpsı( TESİRLİDİR 4> AÂMÖRTİLER 330 KU UŞA < ım..............a_..............; : İleiiz b ğeaK geee anlcetiler. 230 bünyptan teciye oli ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ $ İSABET KİŞESİ Aı“.’.';y".:,îy"ğ'::.' çirmnda ,ŞATIR ZADE KÂMİL Şubesi Eyupta Camiikehir caddesinde No, 16 ŞEREU | fadeli soha, ocak ve tü de nazarı Mektep eylülün 19 uncü perşembe günü açılacaklır. Kayit ve . kabul için 'ağustos 6 dan eyiüi 6 ya kadar Salı ve cuma SosssA cineri Müdlriyele müracaat edlmelür. $OSES| . Mes'ul Müdür: M Azâlı

Bu sayıdan diğer sayfalar: