20 Ağustos 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son Havadisler m yy, Telefon: 20577 fin A KN PA GRE let: 40433 Sene 7. Gayrı 2349 1938 Cumartesi 20 Ağustos Trakyada eski gayri askeri | mıntaka bugün işgal edildi Bu suretle askerimizin kontrolü dışında bir karış bile Türk toprağı kalmamış olmaktadır İzmir fuarı bugün açılıyor Başvekil dün Izmirde büyük ç, tezahüratla karşılandı şvekil Ce Jâl Bayar İz- , nLA bir, İlbay Fazir Güleç, Şarbay Behcet Uz ve İzmirde bulunan saylavlarla mülki (Devamı 14 üncü de) anla bir adam karısını bıçakladı Ölüm halinde olan kadın beş çocuk anasıdır < KISKANÇLIK mmm aenları i nlamay,,.. ed Alyaz. im rn sokaktan ğe başlamıştır. Bunları gören Nazifin | evvel ilân etmiş oldukları açlık grevi, Yİ yiye Be | hey ilerin taleblerini kısmen tatmin e- m şi ni, ml Yüz, Vüksen; | her sorgusuna Vasfiye bu elbiseleri | grevcilerin e M d e rc yaar muhte tanedik ve akrabasının yard | desek elan maden kuyuları direksiyonu Usaoax«amıza işiırak ediniz N Re ra ile yapılan bir itilâfla bugün sora er - | MiyyyahMiy,yysMny0ETNçaAl0y yaya gazetelerinde Bu haberi: şurada bir A devleti taklit vaziye | x Buna bi hâdisenin sebebidir Bu sabali saat 8,30 da Süleymaniye- de bir adam kıskançlık yüzünden karr- #ını beş altı yerinden. bıçakla feci su- rette yaralamıştır. Hâdisenin tafsilâtı şudur: Süleymaniyede Dökmecilerde oturan seyyar satıcı Nazif bundan bir kaç sene . | evvel Vasfiye adında bir kadınla evlen- miştir, İle zamanlarda iyi geçinen ka İİ tr keranın beş çocukları olmutşur. Fakat son zamanlarda nedense karı koca iyi geçinememeğe başlamışlar, dır. Vasfiye de kocasının kendisine ivi bakmadığından, üstünün başının şek olmadığından şikâyet etmektedir. Vasfiye oldukça güzel bir kadındır. Yaşı da henüz 25 i geçmemiştir. Karı- sm bu şikâyetlerinden esasen kıskanç olan Nazif şüphelenmiş ve sik sek Vas- fiyeyi dövmeğe başlamıştır. Fakat Vasfiyenin “vaziyetinde son günlerde büsbütün değişiklikler © ol- muştur, oOKadın kocasından * gizli ran | elbiseler yaptırmağa ve şikşık giyinme- ı coktan | miyle yaptığını söylemiştir. Fakat bü DEE Devamı & incide o Kuvvetlerimiz G. Kurdcebe kumandasında Edirneye girdiler Edirne bugün büyük bir bayram o o sevinci içinde çalkanıyor “Atatürk Dün altı elçimizi kabul! ettiler istanbul 19 (A.A.) — Reisicumhur Atatürk bugün öğleden sonra, Dolma bahçe saraymda, memur oldukları yer- lerden gelen Moskova büyük elçisi Ze * kök ıdın, Varşova büyük. . elçisi i Ferid Tek, Tahran büyük elçisi Enis | Akâygen, Brüksel elçisi Cemal Hüsnü Târay, Sofya elçisi Şevki Berker ve Bağdad elçisi Tahir Lütfi Tokayı ka | bul buyurmuşlar ve kendilerile birer müddet götüşmüşlerdir. E Bugün 1S Sayfa Yarın Hikâye ilâvesi günüdür. 16 sayfalık bir forma içinde; meşhur Şerlok Holmes muharriri Ko-i nan Doyl'un çok kuvvetli bir 2 :! Askerimize kavuşan Edirne a Yazısı 6 ıncıda, A yy ya yyl HABER'in büyük yüzme yarışları Eylülün 3 üncü cumartesi il le yapılıyor Korkunç İ Gece / sizi heyecandan terletecek, ai iliklerinize kadar ürpertecek bir eser- İ dir. “Korku” yu bundan daha canlı an. ea Sür PA eman ni 3000 Işçi | Açlık grevi yaptı! Talepleri kısmen | kabul edildi Varşova, 19 (A. A.) - Polonya Si: lezyasında kâin Nalenti maden kuyuları amelesinden 300 kişinin bundan iki gün Müsabakalarımızın yapılacağı Büyükdere kavuzu Kız ve erkek yüzücü gençler miştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: