29 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

29 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HER GÜN | i BOAT, Nasıl MİLLETİMİZ z o nesli, yalnız sene evel lardanberi nın bedeli mukabilinde bir netice EK Resmi Kabul 13de Başlıyaca asla küçük ve onun neticeleri, hem de ati için daha ziyade ve ma kuvvetlerimiz artar. tarafından Bununla ——:e.— olsun, bizi, bundan a Kabul Spir işlerin daha 1 3 | k > AR eek daha de e gibi ate gi erdir... Bilmeyiz bundan Gi 3 e işler, de güçtür. Sn için . irade kuvvetlerile zi > İzciler GİRECEK. resmine iştirak etmek Şehrimize gelen izciler İzmir Konya DİNCİ BAYRAM. » Tennis 1339 dan 29.Te Adana Lise ve arasında İstanbul Erkek Lisesi, zaferi ile Lozan Kabataş Lisesi, ların > gi ve Cümhuriyet de başımızın Li mektebidir. i'birden değiştirdi. Medrese ve karakter iz bağlı olan bu senenin ; eşiğinde, gi Cihan e sebepleri hakkında Türkiye bu. yedi yaşına Tu Ludwig'in yaptığı bir Hüda kemali ger Sariybomna cinayetinden ödül “Avustürya'nın notası bite menedilmişti. on iyar ee unun bir büyük Reisini bir fırsat vardır. 29 Teşrinievel sonra Avrupa derinden ve daha sürekli ....yaz uykusundan, F.N. Cümhuriyetin iki büyük adamı: İsmet ve Kâzım Paşalar,

Bu sayıdan diğer sayfalar: