20 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© REM HAKİMİYETİ MİLLİYE O iLAN i No. 3270: On birinci sene, ÇARŞAMBA 20 AĞUSTOS 1930 Hi de 5 k Ez > RT EERŞ Kipa izi TAYO eserler. 4 — Vilayet idarei Mem şehiri için iki büyük arazöz al e ara- ö imi irilini Ban sulamakt: iz 5 — Dünya Amerika namına iştirak edecek olan Mis Amerika, Amerika'lr güzellik kıra- liçesi tam on sekizindedir. 6 — Miss Amerika balo elbisesile Kiralık hane Yenişehirde Adakale aa 0) humaralı yedi odalı ve her türlü konfo- e Hane (15) hizi Alaka kis A ef gün ap sonra derunundakilere 'müraraat. 210554 RAN DAMLA MURDE LE D.D. ve L. Umumi İda resiriden: İİ Kayseri, Sıvas veya Ulu kışla şehir- indi birindi poz bö- lüğünün altı aylık et ve ekmeğinin ka- palt zarfla münakasasr 1 eylül 930 pi li saat 15,30 da AnkaradaDev« İlet pyayelir idaresinde e zartesi gü larını ayni günde saat 15 e kadar müna- sa Komisyonu kâtipliğine vermeleri lâzımdır. alipler o münakasa şartnamelerini r lira mukabilinde Ankarada idare veznesinden, Kayseri, Sıvas ve Ulukışla da istasiyonlarından tedarik ema Aşağıda yazılı eşya ve erzakın mü- İtasına talip olanların mağazava mü p E5e5) TÜRKİYE m İN İDARESİ çe VE GÜVERTE MÜDİRİYET SEYRÜSEFER Geler İSKENDERİYE SURAT BOZCAADA POSTASI. racaatleri, adet ire yerli malından j9 anto ci 126 Bi imi perde ” kı yaprak Gelibol / (İzmir) < vapuru 22/8/930| cumartesi 17 de İdare rıhtımın E 8 , komiş » icma 13 te Galata rıhtımmdan dan, : İZMİR SÜRAT POSTASI BANDIRMA POSTASI, tl vapuru cumartesi, ». halı ” ” 15 adet yorgan ve yatak çarşafı yastık yüzü yerli malından 8 adet battaniye ( yerli malından 5 , pamukşilte w » 1 ©, tükrük hokkası ,, " 5 , o gürgenkalas , O» 250 Kg pirinç ğe 0 zeytin yağı KARABİĞA POSTASI. 2 — 10529 Se vapürü cut..te- si, garşami Geli) vapuru pazar, per —.. İşeribe 19 da İdare rılitrmından ye ek e Ke Aşağıda yazılı elektrik malzemesinin. (Reşi şa) Mr 930 İ münakasası 21 ağustos 930 perşembe gü- pazari > de Galata rr m dan. İtasına ep olanların mağazaya mü“ racaatleri Kakır il tel m'/m 40 Kg. Siportlu porselen izalatör R. M. 11 TRABZON İKİNCİ R — POSTASI. MUDANYA POSTASI * (Ankara) vapuru 28/8/930) o (Marmara) vapuru cuma, sasi) 30 âdet. rşembe akşamı Galata rıhtr- perşembe akşar Ir 9'da Edison vi normal 150 adet. mından, i Grift 1 (İnebolu) vapuru pazar, çar' MERSİN SÜRAT POSTASI |şanıba 9 da; a aşa) Gi (Ereğli) vapuru “cumartesi, 0 çi 7/8/93 âmba 11 de Galata| pazartesi, perşembe 8,30 da İda: ylkileekin R Arapül im 220x500 1 Amp oh normal 220x200 20 adet İm re fıhtımındanı, MPADLA POSTASI” fe içi va (Araf iel) vapüru 24/8 İZMİT. POSTASI. pazar 1l'de Galata mek; (Gelibolu) vapuru pazar, peri şembe 9 da İdare rılıtimmdan) hareketle mutat iskelelere azi met ve avdet edecel rn 2 Kuyu Kazdırmak ve Edenlerin, n Çene oteli kâtibine milk bnm rica olunu ankırılı ii kazıcı Mustafa , 2—10566 Kİ mi pll LEYLİ ve wa (İstanbul Lisesi öğ İSTANBUL — 0 pu İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir kız ve erkek talebe aynı kep sumlarda ve aynı teşkilatdahilinde o. fen ri muamelesi: ne başlanmıştır. 2—70572. AYVALIK SÜRAT Pi OSTASI, (Mersin) vapuru e 17 de Sirkeci rıhtımınfdan. ———— Mes'ul Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: