18 Mayıs 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

18 Mayıs 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 dizx | HAKİMİYETİ MİLLİYE > 193.4 ON BEŞİNCİ YIL, No, 4603 Her gün Ankara'da çıkar, SAYISI HER YERDE s KURUŞ Sıhhat dün Afyona Millet Meclisinde. Muhtelif kanun lâyihaları Londra ko karahi: A“ kere ve kabul edildi. bem İlmi satı li edecektir. ya Kadar ge- vakaları anlattı, verdiği konfe « taşını Yeni (Sonu 5. inci sayıfada) Uğurlu bir nişan. davaları Hitler yeni bir nutuk söyledi. Berlin, 17 a Gi Gazi Hz. genç nişanlılar ve zabitlerimiz arasında, ds ricalınden m 9 haziran (Sonu 5. inci ki Fransa olan M nişanlılara | saadetler Afyon — Antalya hattının Karakuyu kısmı ile Filyos'tan Çatalağ- zı'na kadar olan 15 kilometrelik derhal yapılacak. takviyesi Bu proğrama Afyon « An - demiryolu - başla da Man Ed etmiştir. Yeni romanımız Cihati Şampiyonları evelki gün bitti Yarından iytibaren İnsanlı ğın hali -omanımızı: tefrikaya raklşöEi re miz tavsiye ederiz hukuka ve mantığa ken şu teslim feda etmiyecek ve topral hiç bir iz eyleme Almanay taassuj “— Harbın ne yap gayesi da biliriz. Eğri .elsporla olacaktır. Muslihane inkişaf Kürdü, —. Yapılması Tekö Ekin Arse olacağımızı kimse #Teveül demiryolları esarete asla müsaa i e 359 Yeni tren yollarımız yapılıyor. DAİ. Çivril ku a İ : :

Bu sayıdan diğer sayfalar: