17 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 23

17 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nİ. Aİ AL AL AL AL a a ae a 2 af a ae ae a a ai a e OSMANLI BANKASI f Sermayesi : 10,000,000 İngiliz lırası ) Istanbul Acenteliği — Telefon: Istanbul 1948 4 Beyoğlu dairesi — Telefon Beyoğlu 1303 b Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabı cari suretiyle avanslar, L poliça ve iscontosu. e 4 Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar // mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı. ( Hesabı cari) küşadı, senedat ve kiymetli eşya muhafazası, kupon tahsılatı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeye keşide edilen poliçaların tes- viyesi, borsa muamelatı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka muamelatı, kasa icar, ç P.2 | — ici vi VAY Tİ İĞ İĞ MN YAĞ Vİ AŞ ÜN “AŞ YL TÜTÜN TÜ TÜTÜN TAN , SİA A Aİ Aİ AL İL ALE : li! ADAPAZARI İSLAM. TİCARET BANKASI TURK ANONİM ŞİRKFTİ Sermayesi : 1,000,000 Türk lirasi Merkezi: ADAPAZARI ü ISTANBUL ŞUBESİ: Veni Postahane karşisı. Telefon: Istanbul — 2049 e DİGER ŞUBELERİ : İzmit, Eskişehir, Düzçe, Bolu, Hendek, Bozüyük, müdürnü, Gerede, Geyve; Mühtelif'şehirlerde muhâbirlefi vardır Her nevi banka muamelatı yapar. müsait şetaitle tevdiat kabul eder. p, 9 (0 8 » (| VE Aİ. A Aİ a Aİ A A e e ae a ae a a a ar a ae at A4 N > k D Oriant Bank j oyçe Urlant bank k N ; h 4 Deutscne Orient Bank j —— e k N a Istanbul şübesinin müceddeden küşat olunan dairesinde, bodurum k katına mükemmel ve müzeyen kasalar vaz olunmuştur. Fiyatlar L “7 ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapısında Aşir Ef. caddesinde Yeni £ j Vakıf Han karşısındaki bankaya müracaatları lâzımdır. PO İğ ÜN TAZE TİE VİN TN YİN İNT TAN TNT TNT AN ÜN ATT TNT ATA a» Ahmet Ihsan "Matbaası Limitet Şirketi

Bu sayıdan diğer sayfalar: