31 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 2

31 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERTEV MUSTAAZERATINDAN; M İstanbul - 3538 Krem Pertev, Kozmatik Pertev, Pertev diş tozu, Pertev diş macunu, Pertev kolonyasulaırı, Pertev tualet ve çocuk sıhi püdraları bütün ailelerin fenni sürette sıhhatini muhafaza eyleyor. ; ÖOYEÖLLEYLYPPSSPPPRPPBES SSS OUA SO ? Ethem Pertev P.9 G& ç se i : O e ( & ” Li 8 a < z Ahalimizce İSTANBUL © zaten maruf Çenberlitaş o e olan karşısında : & ETHEM e © TELEFON: 4 e ; w i e 4 » ç wv 1 & $ 9 ğ İSYAN SUSSUSSSSUŞLANAAAAAAAARAAAAMAAA0 3, AİR « Bomonti etiketine dikkat m Bomonti Gazoz fabrikası Bomonti gazozlarının etiketleri taklit olunuyor i Dikkat idiniz ve taklidini almayınız. P.2 Mv vii BAAR RAR A RARKARRAR KARA ARARKROR RK RR ARR RAK RA RA ARARLAR ARARERAK OPERATOR Dr MURA'T İBRA FIİM (Gülhane kliniği cerrahi Profesörü) Hastalarinı (14—18l)e kadar Divanyolu Mahmudiye caddesinde eski Hilalı Ahmer P.9 SİXYXESESESIYISIITIYISEYINISUSUESEUSUUEUYEYEUSYSUKUE ME EYE PERe SPOR RPEYEREN? merkezi binasındaki hususi muayenehanesinde kabul eder. ABARLARRERRRIARIRLAZRARIKNAZ OSXEVŞEXEXEVEKKEKN YE EYES YE YY

Bu sayıdan diğer sayfalar: