14 Mayıs 1931 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9

14 Mayıs 1931 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 1914—128 SERVETİFÜNUN 373 Gazi çiftliği istasyonunda Gazi çiftliğinde Muhterem davetliler Gazi çiftliğinde İsmet Paşa Hz. Si Yeni Millet Meclisinin küşadı haf- tasında Gazi çiftliğinin de yıl dönümü gelmişti. Reisicümhur Hz. o gün Heyeti Vekile ile meb'usları çiftliğe davet buyurmuşlardı. Resimlerimiz çiftlikteki bu yıl dönümünün intibalarıdır. İsmet Paşa Hz. Gazi çiftliğinde Tekirdağı meb'üsu Cemil B. ile vekillerden Şeref ve Yusuf Kemal Biler pe

Bu sayıdan diğer sayfalar: