12 Ocak 1933 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8

12 Ocak 1933 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

108 SERVETİFÜNUN “ii 1900—215 1997373 Türkiye güzellik müsabakası İZMİR VE BURSA GÜZELLERİ İzmir Güzellik Kraliçesi Neriman Numan Hı. Bu sene Mad- ritiie yapılacak Dün. ya Güzellik mu- sabakanına iştiraklet - ş mek üzere gidecek olan Türkiye güzel musabakasına mem- leketimizin bir çok vüliyetleri de iştirak etmişlerdir. İzmir ve Bursa vilâyeflerimiz | musabakalarını yap- mış ve güzellerini seçmişlerdir. Geçen sene Dün- ya Güzeli olan Keri- Bursa Güzellik Kraliçesi Leman Sadullah Him. man Heliş Hanım Bursa güzeli Lema& Sadullah Hanımı ca- | nı gönülden debrik etmiş ve kendisine ınuvaffalkıyei temen- ni etaişiir. Bir hafta sonra yapılacak olan Tür- kiye güzellik musa- bakasının çok heye- canlı olacağı tahmin edilmektedir. Gürel- lerimize muvaffakı- yetler dileriz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: