13 Mayıs 1937 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

13 Mayıs 1937 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İL UYANIŞ (İh. Rv Erir UNUN #“ SİYASA x BİLGİ » SAN'AT # GAZETESİ * (KURULUŞU 1891) Sahibi ve başyazıcısı : Ahmed İhsan Tokgöz il 47 — Cik 8v17 Telefon: 2-1013 Telgraf : İstanbul Uyanış Yazı işleri genel direktörü : Halid Fahri Ozansoy Perşembe, 12 Mayıs, 1937 As 2125 / 440 d Dost Irak Hariciye Nazırının memleketimizi ziyaretinden iki hâtıra Ekşelans M. Naci Elaşil Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile birlikte â

Bu sayıdan diğer sayfalar: