8 Nisan 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8

8 Nisan 1931 Tarihli Son Posta Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-8 Sayfa İntihabı meb'usan heyeti teftişiye rıyasetn : -SON- POSTA- 1 — Müntehibisani intihabı 8 -Nisan- 931 çarşamba saat yedide başlıyacak, 10 nisan 931 cumâ| » saat on sekiz buçukta bitecektir. Aradaki günlerde bu saatler dahilinde rey atılacaktır: z 2 — Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa rey atacakları aşag" daki cetvelde gosterılmıştır Bakırköy kazası Sandık yeri Bakırköy istasyon karşısında mahalli mahsus İstasyonda mahalli mahsusta İstasyonda mahalli mahsus İstasyonda mevkil mahsus Sandık dolasacak Beyoğlu kazası Sandığın yeri Hasköy iskele gazinosu Halıcı oğlu meydanı Camiikebir avlusunda Sahaf Muhiddin camli yanında Zincirli kuyu camii avlusunda Yahaya kâhya camii avlusunda Arapcamiü avlusu İnönü altın bakkal muhtarlık binası Kılıncalipaşa camii Nusratiye camii Molla çelebi camii Firuzağa cami Kemankeş camii Kule dibi Kalyoncu belediye mevkil Ağa camüi Kamer hatun camii Dolapdere belediye hekimi mev kü Ayaspaşa camii Kasımpaşa caddesi Hilâl gazi- onsu Osmanbey eczahane civarı Şişli karakolu Beşiktaş kazası Sandığın yeri Teşvikiye camii methalinde hu- susi mahal Muhtarlık dairesi önünde hu- susf mahal Sinanpaşa camiinde hususi ma- hal Beşiktaş değirmen yavında hu- susi mahal Abbasağa camii yanında hu- sus! mahal Anberağa camii yanında hu- susi mabal Ortaköy camii methalinde hu- sus! mahal Arnavutköy camiinde hususi Bebek camii methalinde hasusi mahal Kadıköy kazası Sandığın yeri Göztepe heyeti ihtiyariye odası Erenköy dördüncü ilk mektep dahilinde Merdiven heyeti ihtiyariye odası Suadiye camiinde Kozyatağı heyeti ihtiyariye odası Bostancı heyeti ihtiyariye odası İçerenköy heyeti ihtiyariye odası Caferağa heyeti ihtiyariye ,, Ozsman ağa heyeti ihtiyariye ,, Hasanpaşa heyeti ihtiyariye odası İkbaliye heyeti ihtiyariye odası Yeldeğirmeni Rasim paşa he- yeti iktiyariye odası Ibrahimağa heyeti ihtiyariye odası Osmaniye, Mecidiye heyeti ih- tiyariye odası Zühtüpaşa heyeti ihtiyariye odası Rey verecek mahalleler Kartaltepe, Osmaniye Zeytinlik, Cevizlik Yeni mahalle, Sakız ağacı Yeşilköy Safra, Kalitarya, Halkalı Celuıı:ce. Anbulı, Amindoz, Firuz Ayapa, Nifos, Mahmutbey, Yeni Cift burgaz, Vidos, Litrosavas Rey verecek mahalleler Keçeci pirl Sütlüce, Piripa, Camükebir &::emı Hacı Hüsrev, Hacı Ahmet K= piyale kaptan kadı Yahya kâhya, Süruri Emek yemez, Arap camii Pangaltı, İnönü Hacı mimi, Tum tum Pürtelâş, Kılncalipaşa Ömer Avni Firuzağa, Cihangir Kemankeş Yenicaml Bereket zade, Şah kulu, Mü- eyyit 2 Asmalı mescit Kalyoncu, Çu- kur, Kul oğlu, Kâtip mustafa- çolebi Hüseyin ağa, Şehit Muhtar Bey Kamer batun Bostan Kocatepe, Bülbül, Eskişehir Gümüş suyu Bozkurt Duatepe, Eskişehir Feriköy Meşrutiyet, Halâskâr Harbiye Şişli Cumhuriyet, Muradiye, Kâğıtane, Mecidiye gazi Rey verilecek mahaller Teşvikiye ve Muradiye Vişne zade Sinanpaşa Türkali, Dikilitas Abbasağa Cihannüma ve Yıldız Mecidiye ve Hiç Mahmut Arnavutköy, Kuruçeşme Büyük Bebek, Küçük Bebek Rey verecek mahalleler Göztepe Erenköy, Sahrıcedit Merdiven köy Suadiye Kozyatağı ıBoı!ınu erenkö; (şıferı ğ ı’ Osman ağa Hasanpaşa İkbaliye Yeldeğirmeni İbrahimağa Osmaniye Mecidiye Zühtüpaşa, Tuğlacı e| ei n F Sandığın yeri Yenicami muvakkıthanesinde Hocapaşa camiinde Hopyar camiinde Rüstempaşa camiinde Ahırçelebi camiinde Kumkapıda karakol civarında Kumkapı meydanında Nişancı camiinde Yenikapı karakol civarında Simekşiham yeya Hasan Eııı karakolu irkemal camiinde veya jan- darma karakolunda Şehzade muvakkıthanesinde Eminönü kaymakamlığı bina- sında Mercan ağa camiinde Süleymaniye camil civarında Servi camiinde Mahmutpaşa mahallesinde Gedikpaşa camiinde Akbıyık caminde Binbirdirek meydanı Feruzağa camiinde Atikalipaşa camiinde Küçük Ayasofya camiinde Hoca Hamza camiinde Hacıkadın camiinde çmihraplı camide Sarıyer Sandığın yeri Rumeli kavağı heyeti ıhtıyırı)e odasında Sarıyer camiinin mahallinde Büyükdere çarşısında Karabe- tin kahvesinde Kireçburnunda camide Rumeli fenerinde heyeti ihtiya- riye odasında Zekeriya köyünde soğuk su gazinosu Kilyosta muhtar İsmail Efendi (azinosunda arabyada çarşıda kahvede Yeniköyde —iskele buşındaki son cemaat izinoda t' tinyede ıtfııyo garajı karşı- sındaki gazino Uluköyde iskele yakınındaki mesdut gazino Rumelihisarında heyeti ihtiya- riye odası Ayasağda camide Kemerburgazda camide Oda yerinde Ağaçlıda kahvede Gümüşderede camide Adalar n yeri skelesi Belediye mevkü Burgazda iskele gazinosu Kınalıada iskele gııınoııı Sandığın yerleri Çinili polis merkezi önüde Bulgurlu mescit camii önünd Yeni cami avlusunda İnadiye meydanında İhsaniye heyet odası Selimiye heyet odası Doğancılar meydanında

Ümrabiye camiinde Eminönü kazası Rey verecek mahalleler Şehmemet — keylâni, Çelebi oğlu Alâattin Hocapaşa Hopyar Tabtakale, Rüstempaşa Ahırçelebi ğhıuvır, Çadırcı yram çavuş mahallesine Kazani sadi, Nişancı Tülbentçi vekâtip kasıl yalı Mesihpaşa, Mimar Kemal Mimar Hayrettin,Saraçishak Tavşantaşı Kalenderhane, Molla Hüsrev Balâyanağa, Kemalpaşa Camcı Ali ve Beyazıt Mercanağa, Daya Hatun ve Büyük çarşı Süleymaniye, Elmaruf Servi mahallesinde Mahmutpaşa Emin Sinan Sultanahmet, Cankurtaran Binbirdirekte Alemdar Mollafenarl Küçük Ayasofya, İshakpaşa Zındankapı ve Demirtaş anıkadm, Hocakıyasettin Yavuzsinan, Sarı timur. kazası Rey verecek mahalleler Rümeli kavağı Sar:yer, Yenimahalle, Maden Büyükdere ve Bağçe köy Kireçburnu Rumeli feneri ve Garipçe Zekeriya ve Uskumru Kilyos ve Demirci köyleri Tarabya Yeniköy İıtınyu Uluköy Rumelihisarı Ayasağa Kemerburgaz, Petnahur, Pi- rinççi caddesi Oda yeri, Kısır İhsaniye Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan Gümüşdere Kısırkaya kazası mandıra Dutluk kahvesinde Pazarbaşı Muratreis mahalle!eri Arakiyeci Hacı Mehmet Valdei atik Kazasker Ahmet Efendi, Aşçı başı, Arakiyeci Cafer Çengelköy Beylerbeyi haniye Kuzguncuk İcadiye Kandilli, Vınıl(öy Dudullu camii Kısıklı camiüi Bulgurlu. Ümraniy. Beykoz Sandık yeri Anadolu hisarında Kanlıcada Paşabahçede Sandık dolaşacaktır Keçce dede, Hayreddin o'" Pazarbaşı, Muratreis * âîtıldy;d Hacı Mehmet Vi ğ l ei atil Kazasker, Arakiveci Cafefi Aşçı başı Çengelköy Beylerbeyi Burhıniye Kuzg incük İcacıye Kandilli, Vaniköy | Dudullu, Çekme, Küçükbak” | Saklı, Altuni zade İmraniye kazası Rey verecek mahalleld Hisar, Göksu Kanlıca, Çubuldu Paşabahçe, incir köy Anadolukavağı, Mirhişal Poyraz Fener, Riva, Akbaba, Dı Polenez, Alibahadir, P4 mandıra, Muratlı, Esencell Ömerli, Koçullu, Sırapıntfi Küçükhöseyinli, Bozhane, hıçlı, İsaklı Mahmut Şerk Paşa, Cümburiyet, Besi Yalıköy. Fatih kazası Sandıfnn yeri p camli kebir avlusu Eyüp Kasım çavuş camil Ramide ocak ittisalindeki kahve Okçularda karakol ittisali ocak binası Alibey köyü ocak binası karşı- sında Defterdar iskelesinde halk gazi- nosunda Cezri hasıl paşa camii odası Karagümrük tramvay caddesi Mustafa Efendi kahvesinde Fethiye, kâtipmuslâhattin mahal- lesi ihtiyar heyeti odası Salma tomrukta ük mektep Tahta minare camli odası Ayvansaray hacı Ali kahvesinde Fener Apti su başı ocağı önü Küçük Mustafa paşa Gül camii Demir hundunde Elvan zade camil Yedikule iramvay caddesinde durak yeri bahçeli kahve Koca Mustafa paşada çxçek pa- azarında Mustafa ef. kahvesinde Mevlevihane kapı,hızcı, evliya ma- Rey verecek mahalleler |ballesi Mehmet efendi kahvesinde Büyükada Heybeli Burgaz Kınalı Üsküdar kazası Röy verecek mahalleler Selâmi Ali Efendi, Dürbalı, Solak Sinan, Toygar Hamza Tenbel Hacı Mehmet, Bul- gurlü Mescit, Kara Davut, Evliya Hoca Gülfem Hatun, Selma ağa, Rumi Mehmet Paşa, Hacı Hesna Hatun Tavaşı Hasan ağa, Dıbağlar İhsaniye Selimiye Çakırcı Sinan paşa, Ahmet Çelebi Salacık, İmrahur, Ayazma, Hamzafaki l Topkapı mahfelinde Şehremini —tramvay — meydanı bahçeli kahve Aydın ketkuda — mahallesinde odabaşı İbrahim ağa kahvesinde Edirnekapı camii Mimar Sinan ihtiyar heyeti Sareçhane mimar Ayas cemiüi Sofular tekkesi Atpazarında kahvehanede Aksaray Valde camii Çakırağa camii Cerrahpiça' kabiölanesinde Davutpaşada 26 cı ilk mektep binasında Samatya tramvay cıddeımdı Abdallah Ef. kahvehan Rey verilecek mahallef Eyüp İslâm Bey, Dökmecilet Üç şehitler, Gümüş suyu Rami, Cumanyeni, Mabhalle Fethi çelebi, Nişancı Must#' paşa Alibey köy Abdülvedut Cezri hasıl paşa y Muhtesip iskender, Kocadt |h de, Beyceğiz, Derviş ali Hatip mustaattin, Kâtipmt” lâhattin Kasım günani Monla l!H Ayvansaray Tevfiki Cafer, Tahta minaf* Hızır çavş, hacı Muhiddin ü Atik Mustafa paşa, Avcı beyi Balat, Karabaş Apti su başı » Küçük Mustafa paşa, Müftü Elvan zada Kazlı çeşme, İmrahor, H** Avhat, hacı Hamza 7 Koca Mustafa paşa, Arabid beyazıt, Ali efendi, Canbazii” Melek hatun, Merkez ehrıj' Veledi karabaş Beyaın!ıg,Fılını sultan NP' Ördek kasap, Ereğh aptal, Mobehar Monla SG'J İbrahim çavuş, Sait Uzun Yusuf Kabriyei atik, Hatiçe ı“"" Zişah Mimar Sinan,Keçeci, l(ırlH Hüssam Bey, Kırk çeıml İskenderpaşa, Murat) l!' fulu, Nahsar,Halife ocly Sinan ağa, Kiremastı, resmi mahmut Hi Bababhasan ali, Guraba, seyin ağa | Eminbey, Keçihatun, Ç-“" 4 Dayutpaşa, Hobyar Kürkçübaşı, Kasap ilya$ Sancaktar Hayrettin, Hd 4 Hüsrev ağa, Hacı kadın Mes'ul Müdür: Hdli

Aynı gün çıkan diğer gazeteler