16 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

Yahudı meselesı hakkında hukumetın#tebîı;.a.— Yahudi Meselesinin Esası Nedir? e Anlaşıldığına yöre Trakyada Yahudi alayhtarlığı böyük harpte başlıyrak mütarekede devam etmiş ve cmhuriyet E — er, C devrinda dirmüetur. Fokot enn zamanlarıda hozi canahi riselolar'n nrorivotı Türk va — Vahıdıların hirihirlerina

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler