26 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

E GD PS H> d> AĞ aö S GÜRÜRMENERMECİCENEC C S ea Des : ” . YY L A C LN g dddt G el p ae l Fransada ŞımdılıkKabıne Buhranının önüne Geçıldı iBayak — £ Terbiye iFransa | Nafıa VergiBorçları i Reisimizin Kıııııesmdemurabhısımn Kabina buhranının önüne | — Vekilimiz —| Derlite,bu'zi idara ve beledi yelere ait olarak tahık- L Teşekkürleri | — Wi tülüi geçildi İzmirde t ııışııııııı daran eti kıık eden vergi ve Tesimler tamamen alfedildi, adait

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler