25 Şubat 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

25 Şubat 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

akıl pare armüdürlüğünden: İp Borsalar 34 $üket, o. S0L9900000290009 Day İspanyollardan p0202020 © * > o Adı bir ın güzel gözleri için asil Rami Novaro korsan olmakta te t etmez. Metre-Goldvinin ettiği 3 ? Korsan Şövalye imüzdeki Perşe İ e Mersin sür ir pas mi mi haz heyeti A : Varley can m Tahviller Hisse senetleri | | Ticaret ve zahire © hörsası 00 ; JASI. 12 1400 G4 189) 0208 00 yiti satiliyor LTini ia iabrikas Kösele ve vaketa parçalari bagi 5 li | Gudron Güys | DJ! vE Çocuk haftası! ü lisa nda basi j Adalât ve mafsallarda hi Bİ hât ağrilar romatizmanir metleridir . Spirozal mahlülü emiyet son # yerd etmişi , katli eli ye ayi > ERMİS- EMNİYET -KARTAL la kuvelsiğ ig Müttehit konserve fabrikaları Türk i İdaresi: Galata Perşembepazar numara 23 Türk Jirası - Telefon Beyoğlu 3723 - imalâtlanesi: z, (Haliç) Telefon İstanbul 3254 DİKKAT; Konservelerimi bilumum istihzaarttan kolayca tefrik edilmek için etiketleri rinde mevcut olan alâmeti farikaya dikkat buyurulmüsı mercudve; mmonim şirketi rmaye: si:150,00( Fener dubasi Ayvansaray Geçenl ç Hali Ihtiyar del yeİmekonmamıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: