26 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- GAZI BULVARI İZMİR - 44 > GENE 26 ŞUBAT ei ni e, 4 z liğin Ta ' z 7 A 7 > a ş a am Gidi Ki ” m Bm v | | Ge Miri pr notası İl ap e el yuradaki > e eni Mam un Alman ize ya tarafın- Yann asını protesto eden bir ngia tevdi lik toplantı bugün olacak müttefik devlet dün verilen ziyafette söylenen nutuklar karşı sadakatini bir daha a Büyük Şef ettirdi Büyük Şef Hesap dek X | kyn a lela yetinde olanlar . çökitten önce nkaraya avdet ettiler etlerinin hesabini vermelidirler AZ ezgi 4 milyon reyden ancak bini anayasa aleyhinde Büyük Şefin misafirlerimizi kabul Riyaseticümki ur sarayı Sale Hes ..süi vE ez Yirmi Ça a a Bayraklıda modern bir şarap fabrikası yaptırmağa karar verdi WA a — soru meşecı SADE — Der YE MILLI MÜDAFAAMIZ IÇIN eyer eşkal an eş Senelik Plân bir ifadesi olan Atatürk'tür Kar fırtınası yerde tekrar mek sey ie Şş İzmir - İstanbul telefonu bozuldu. İzmit - 'Kandre yolunu karlar kapadı. Karade- nizde Sini ve tipi var. Boku ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE — HAKKI OCAKOĞLU arzettiği hükümet ve Kamutayın alkış- 25 gelme münakalât

Bu sayıdan diğer sayfalar: