17 Aralık 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 22

17 Aralık 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN Moda Yılbaşı için Dünyanın en guzel elbıselerı Paris- tedir ve yılbaşı için, büyük terzi- ler tarafından hazırlanmıştır. Bu mevzuda Dior kendisile konuşan bir gazetecıye şu sözleri söylemiştir: — Gündüz elbiseleri ne derece sade, düz ve basitse gece elbiseleri, aksine o derece — zengin ve muhte- dir. E: zamanın şahane tuva- letlerını andıran bu elbiseler hem ka- dınlara kadınlıklarını daha fazla ha- tırlatacaktır, hem de büyük terzile- rin, asrımızın zihniyetine karşı açtı- ği bır mucadelenın başlangıcı olacak- tır. Evet, e bir zamanda yaşıyo- ruz ki fakır ve orta dereceli şeyler insanları tatmin ediyor. Daha iyisi- ni, daha güzelini yapmak kimsenin aklına gelmıyor ve yavaş yavaş, gun- düz sade giyinen kadının, gece sü lenmesi bile fuzüli bir luks addedılı- yor. Halbuki bütün dertlerden, mesu- liyetlerden, karanlık — düşüncelerden mlar, en sadesi bile, parlak ve muhteşem olmalıdır. Bu kadınlara vereceğimiz bir hak ve onlardan beklediğimiz bir vazifedir. Dior'a göre bu sene butun kadın- lar yeni yılı parlak bir şekilde karşı- VeT c aklardır Kısa dans elbiselerine gösterilen rağbete ragmen, hakiki gece elbise- leri daima uzundur. Bunların bazıları ön tarafta kısalmakta veya yandan yırtmaçla açılıp, zaman zaman ba- cakları göstermektedir ama manzara itibarile, büyük gece elbiseleri dai- a uzundur. Büyük terziler "“"dünyanın — en muhteşem elbiseleri" ni hazırlarken iki şıktan birini tercih — etmişlerdir. Nispeten sade olan biçimler için çok zengin ve muhteşem kumaşlar seçil- miş veya düz kumaşlar en harikulade taşlar, inciler, boncuklarla, en ince motiflerle birer sanat eseri — olarak süslenmiştir. Gece için işlenmeye müsait nefis satenler tuvalet kumaşlarının favo- risi gibi görünmekle beraber tül, ka- dife, tafta, brokar da mebzulen mev- cuttur. Altın sim işlenmiş gümüş mavisi satenle bu sene Balmain'in bir hususiyeti olan fildişi rengi seten bil- hassa modadır. Gene Balmain'in or- taya attığı "Jolie Madame" stili ön- den dekolteyi boyuna kadar kapa makta, buna mukabil omuzları arka- dan bele kadar açmaktadır. Şahane gece tuvaletlerınde en çok nazarı dikkati celbeden — yenilikler- den bi e muazzam — kollardır. Bu kollar bazan çıplak bir — bedenin o0- muzlarından başlamakta, bazen çıp- lak bir elbiseye refakat eden bir bo- lero'da gözükmektedir. Dior, tuvaletlerı için hıçbır kaide- ye, muayyen bir stile bağlanmamış ve modellerinin temel prensibi olarak ihti- a dar, boru biçimi kadife kılıf elbi- seler olduğu gıbi kat kat işlenmiş zengın etekler Şarktan ilhamını alan ıncılı muhteşem kaf- tanların içine giyilen düz hatlı elbi- selerine gelince bunların kumaşı göz- le görülmeden anlatılam Onun "Noel akşamı" isimli elbısesı beyaz Yılbaşı gecesine hazırlık Hiltonda konsomasyon 250 lira 22 En güzel tuvalet Peri kızları için tülden yapılmıştır ve gümüş simle iş- lenmişti Fath harikülade elbiseler harikülade — renkler urkuaz mavi la kaçan bir kırmızı, zümrüt rengi. En büyük cesareti gösteren terzi' ise Pıerre Clarence' tır Portakal ren- gi kadıfeden zengın r gece manto- su yapar: toyu aynı renk- te, plıselı bır tulle örtmüştür. Fev- kalâde zengin duran bu mantonun i- ine giyilen elbiseye gelince düz bir beyaz kılıftan ibarettir. için Dünyadaki cereyan ... Hubert de Givenchy, Parisin en genç ve en uzun boylu büyük ter- zısıdır (Yaş 28 ve boy 2 )e Birkaç sene içinde, Parisin en lüks ve en pahalı modellerini yaratmakta büyük şöhret yapan — bu sanatkâr, şimdi Fransada, Amerika ile rekabet edebilecek bır h azır elbise sanayii- nin temellerini atmaktadır. "Givenchy -Üniversite" namı altında faaliyete geçen bu hazır elbise fabrikası, bu sene ilkbaharda piyasaya 40 model sürecektir. Bu 40 model yaşta, her ölçüde kadınlar tarafından hiç provasız satın alınabilecektir. Fiyatlar 250 ile 500 Turk Iırası arasında olup, hazır elbiselerin "a ristokrat" sınıfını temsıl edecektir, fakat kalite o derece üstün olacak- tır ki, büyük terzilere bu fiyatın beş, on mıslını verıp gıye nleri dahi, ta min edebilecektir Givenchy bir yandan da, büyük ılkbahar detîlelerı için model yarat- makta e azırlıklarını — yapmakta- Fakat fransız terzılerının lüksü muhafaza etmek ü cadıkları butun gayretlere rag en şurası aşi- ardır ki, dünya pratik ve rahat, u- cuz ve kolay şeylere — rağbeti artır- AKİS, 17 ARALIK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: