23 Mart 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 35

23 Mart 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 35
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ(KiTAP MECMUA — we her fürlü Baskı İŞLERİ İÇİN — RÜZGÂRLI | MATBAA — Denizciler Cad. Nao. 23/B Tel. 15221 ANKARA GAZETE — ——— aa - - - — ğ Va Si Kader j AAA N ye t | Ü c JAzeir BA.N_YÜ 5*?”“” ! Son sistem makinelerle, müte- hassıs ellerde hazırlanan bu sa- bun güzellik ve sıhhatınızı karür. Hüş kokusu ila banya zevkinizi bir kat daha arttırır. | AU | Yüzde yüz sal Z y Kapak Baslası : Rüzgürlı Matbas Denizciler Cad - ANKARA Kapak Klişesi : Kenan Dinçman Klişe Fub, - İSTANBUL —

Bu sayıdan diğer sayfalar: