21 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FİLİBEDE BÜYÜK MİTİNG Muhtelif partiler rüesasıyla Bulgaristan ulema ve ezkiyası, birçok mu'teberanı tarafından Filibe'de yapılacak olan umumi miting, pazar günü Filibe sergi bağcesi önünde in'ikad etti. Mitingten bir iki gün evvel a'za ve Bulgar mu'teberanı Sofya'dan, Varna'dan, Rusçuk'tan, şuradan buradan akın akın gelmeye, Filibe'de bir hazırlık, bir heyecan fikri ve hissi başlamıştı. Oteller hıncahınç dolmuş, mitingçiler evvelce ihzar edilen hususi evlere dağılmıştı. Sokaklar üstü başı temiz, galeyan-ı fikri, hevesat-ı terakkicuyanesi etvar ve simasından ayan olan birçok yabancı Bulgar gençleri ve ekabiri ile köylü esnaf ile dolmuştu. Hulasa ulema-yi siyasiye ve ictimaiyenin "muman (?) psikolojik" diye tarif ve mütalaa eyledikleri bir heyecan-ı milli runüma etti. * * * Mitinge gelen mu'teberan ve müteneffizan Filibe'nin en büyük oteli olan Metropol'e indiler. Cumartesi günü mitingten evvel Metropol'de bir konferans yaptılar ki bu konferans pazar günkü mitingin metalib ve mukarraratını hazırlamak içindi. Diğer taraftan hükümet fevkalade tedabir ittihazına başlamıştı. Bu defaki teyakkuz ve muhafaza geçen defakine nisbetle fevkalade idi. Cumartesi günü akşamından Filibe'nin bütün çarşıları kapatıldı. Bütün çarşılar ve sokaklar süngü tak vaziyetinde nizamiye askeriyle kuşatılmış ve diğer yandan da süvari müfrezeleri fevca fevc dolaştıkça insana hakikaten heybet geliyordu. Hükümet sahibi Rum olan birçok ticarethaneleri ve bilhassa Rum mahallesini öyle muhafaza altına almıştı ki kuş uçamayacak bir şiddet hüküm-ferma idi. Zaten daha cumartesi günü akşamından idare-i askeriye hükme başlamıştı. Askere kumanda için Sofya'dan Osmanlı ve Bulgar hududu müfettişi General Andriyef dahi Filibe'ye gelmiş ve miting günü büyük caddede kulüp önünde diğer generallerle birlikte duruyordu. Ufak bir çıtırtı ika'ına mütecasir olacak ve askeri dinlemeyip karşı koyacak kimseler için asker vur emri almış ve hattazabitan dahi rovelverlerini takınmış idi. Diğer yandan şehir haricinde toplar bile hazır tutuluyordu. Demek oluyor ki ahalinin şiddet-i heyecanından ve bir iğtişaş vuku'iyle kıtal ve ihtilal zuhurundan hükümet dahi telaşda ve ihtiyatda idi. Miting pazar günü sabah alfranga onda başladı. Ahali sergi bağcesi önünde mahşer gibi yığılmış olduğu bir esnada miting müessisleri önde iki büyük bayrak ve iki de matem alameti olmak üzere iki siyah bayrak olduğu halde kemal-i ihtişam ile meydana geldiler. Miting müessisleri irad-ı nutka başladı. [..sayfa kesik, son satır okunmuyor..]

Bu sayıdan diğer sayfalar: