1 Haziran 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

1 Haziran 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Beyoğlunda KARLMAN 6EÇİDİ En son modaya muvafık biitün mevsimlik çeşitlerimiz tamamen hazırdır. ~.» „.;,,«,* 1 Harfran 19*4 (Pasaj Karlman) Beyoğ unun en büy k ve en asrî mağazalarıdtr. Bütun mallar fiatlar le serği halinde teşhir ediım ştır. Fiyatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. DERİ EL ÇANTALARÎ Modern şekülerde Beyaz, bej kırmızı, gri HANIMLARA YAZLIK ŞAPKALAR En son moda Zeng n ve muntahap çeşrtler BANYO hUSÎÜMLERl Inglız yflnOnden Piyasanın en zengin Çeşitleri, 390 kuruş PİJAMALAR Yeni şektterde ve son moda kumaşiardan HANIMLARA HANIMLARA ELDIVENLER Yeni modeller 180 kuruştan itibaren 175 250 325 350 380 Kumş Hepsi 88 kuruşluk eşya Kuruş Süet eldivenler (jnkanabilir) Merserize çoraplar (Iki çift) Madenî bilezikler (son moda) Erkeklere 12 mendil (Batistten) Banyo ayakkaplan (Kauçuktan) Çocuklara banyo ayakkaplan (Kauçuktan) Bizote aynalar 88 88 88 88 88 88 88 88 69 88 88 88 Bastonlar Şık ipekli kravatlar Alta adet çini tabak lki adet el havlura Don gSmlek takimı Batk bereleri iç kenarları deriden Çantalar Mektep çantalarî Evrak çantalan Muhtelif oyuncaklar Şenuiyeler Çocuk fanelâlari Jorjetten eşarplar 144 aîlet çamaşır mandalî Çiçek vazolan ve saksılar Bagetli ipek çoraplar 12 adet ufak çay peçetasî 3 çift fantazi erkek çorabı Kuştüyfi yastıklar Tül ile islemeli kombinezonlar Ruruş 88 83 88 88 88 88 88 88 83 88 88 88 88 88 88 ÖNLÜKLER Muhtehf redklerde 88 kuruş Ufak asma saatler Gümüçlü hamam taslarî Deri para cfizdanlan Deri evrak cfizdanlan P U L 0 V E R'ier Safi yün, el ile iş!enm:ş 325 kuruş Plâj için: BANYü BONELERi BANYO AYAKKA9LARI BANYO SENTüRLERi PAMUKLU BANYO KOSTUMLERİ YÜNLÜ BANYO KOSTUMLERİ 150 kuruştan itibaren fe8 kuruştan itibaren 25 kuruştan itibaren 88 kuruştan itibaren 40 kuruştan itibaren Kadın ve erkek için süetten kemerler Elbise fırçaları 6 adet kadın mendili Kiiçük kızlar için deriden el çanfalari El ile işlenmif kadın mendilleri 12 adet su bardağı Renkli surahiler Aluminyumdan sefertaşlar Losyon ve parf öm «iseleri 88 88 88 N ANI ML AR A YAZLIK MANTOLAR Hazır ve Ismarlama Danteîâlı yazlık bluzlar 140 kuruş Dan'e'âlı ya?lık Jüeler 150 kuruş 88 88 88 88 88 88 88 88 BÜVÜK TOPLAR 83 88 150 kuruştan itibaren FANTAZİ ÇORAPLAR 30 40 45 kuruş SPCR 6ÖVLEKLERİ (Polo) Çocuklar için 88 kuruş Erhekler için 95 hurus ERKEK PIJAMALARİ Yekrenk Poplinden Kenarları şeritli iyi c ns, 475 kuruş EFKEK PIJAMALARİ Çtzgili poplinden 375 kuruş ERKEK KEMERLERİ Süetten, Şık ve sağlam 88 kuruş KARLMAN GECiDi: Beyoğlunuu Istiklâl ve Tepeba^i gibi iki büyük ve mühim caddesini birbirine rapteder. Herkes Geçitten serbestçe geçer ve sergileri gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: