4 Ekim 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

4 Ekim 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir garıp aile! — $u erkek gibi giyinmiş olan kadına Nokndar gülünç değil mi? — Fakat o benim oğlum. — Ah pardon! sizin onun babasi ol- duğunuzu bilmiyordum. — Yanılıyorsunuz, annesiyim! ihtiyat Erenköyünden İstanbula inecekti, Ya- Ama tç tane de şemsiye aldı. Karısı 80. yordu. — Yakı, bu üç şemsiyeyi ne yapacak- #u? Bir tanesi kâfi dğil mi? — Sen karışma! Ben işimi bilirim. Bun biri trende, biri vapurda, unutmak İçindir, Üçüncüsünü de yağmur yağarsa cağım! TN Hırsız — Vallahi bayım, işler öyle fe- Na gidiyor ki... Sabahtanberi cebinde pa- Ya cüzdanı olan Uk müşterimiz sizsiniz! — Fransız karikatürü — Sır tutamaz ki... Karısma sordu: — Canım, Nadideye neden o kadar kt- “Vorsunuz? Sans ne zararı dokundu? — Zarar dokundu ne demek? Ben kendisine Lötfiyeye dair Türkünm bana Bizliee söylediği bir dedikodudan bahset- Wiştim, O da yememiş, içmemiş, kendi- "ing kimseye bir şey açmamasmı tenbih Mtiğim halde bütün benim söyledikleri, Mİ gidip Türkâna nâkletmiş. Kızmaz da 8 yaparsın? > e en a RR — ame me m aye ben sana söylemedim miydi? Gurur — Paltondaki yırtığı neden tamir et- tlyorsun? — Sebebi var. Böyle bir yırtık bir ka- uğramışım hissini verebilir. Fakst Me — Hey gardiyan, yoksa benim namu- şüphe mi ediyorsun? a — İngiliz karikatürü — kıntıya kürek! Dakikalarca kan tor içinde uğraştıktan Vengi hamallardan biri nefes nefese söy- yç Biz bu piyanoyu asla bu evden içe- Mokamıyacağız galiba! Öteki hamal bağırdı: >> Hay Allah cezanı versin, Sen içeri n AĞA mi ealiziyorsuin. Bense dışarı ğa uğraşıyordum. ii MU ZN Gol£ oyuncuları — Bekilyelim ayılsn da topun başma vurduktan sonra hançi istikmete gittiğini soralım. — İngiliz karikatürü — Ana nasihati Bay Mordobay evlenmişti ve annesine karısının meziyetlerinden balısediyordu. Annesi sordu: — Yemek pişirebiliyor mu? dikiş di- kebiliyor mu? Ev işlerini görebiliyor mu? Mordohay: — Hayır, dedi, Bunları yapamaz. — Pek âlâ, ne yapıyor öyleyse? — Anne, hiçbir geyden anlamaz gibi görünüyorsun. Benim karım, gayet güzel şarkı söylüyor. — Abdal. Gidip bir kanarya alsaydın daha iyi değil miydi? Kazazede — Koca levhayı görmediniz mi? Tevazu — Meşhur aslan mürebbisi siz misi , niz? Cesaretinizi takdir ederim, — Hayır bayan! Ben sadece aslanla- rın saçlarmı taramak ve dişlerini temiz» lemekle meşgulüm, Şoför — Eğilip sola bakarsanız, geçen hafta uçuruma yuvarlanan bir otomobil. Tin onkarını görebilirsiniz. — Genç kadm, bu akşamki hırsızlığı bu yüzden belki de beceremiyoceğiz. — Doktoru bekledim. Harekâtımdan mes'ul olmadığıma dair bir rapor aldım da... - Alman Karikatürü — | Şimal memleketler kupasını kazandı Stokholm, 3 (A. A.) — İsveç, Norveç, Danlmarka ve Finlandiya arasında, şi- mal memleketleri kupası için yapılan tur- nuada kupayı Norveç milli takımı kazan- mıştır, Puvan itibariyle vaziyet gundan ibaret, tir: Norveç 9, Danimarka 7, İsveç 6, Fin. landiya 2 puvan almıştır. Son karşılaşma pazor günü İsveçle burada yapılmış ve Norveç mili takımı 3-2 galib gelmiştir. —g Avrupada futbol Şampiyonluk maçları Avrupanın muhtelif memleketlerinde yapılmakta olan futbol gampiyonluk mü- sabakalarının bu haftaki neticeleri şun- lardır: İNGİLTEREDE: Aston Villa « Portsmut 2.0 Bolton Vanderers - Midlesbürg 41 Karlton Atletik « Birmingham 44 Çelzea - Stoke Siti pi Derbi Kunti - Blakpool 21 Everton - Liverpol 21 Grimsbi Tovn - Brentford 0.0 Unaytld Siti « Layçester Siti 8-2 Preston Northend-Mançester Unaytidi.1 Suderland - Arsenal 0-0 Volvörhatıpton - Huderstild 30 İSVİÇREDE: Grashoppers « Servet 21 F.C, Bal . F. C, Biel 0.0 FP. C. Luzern » Nordştern Bal 21 Gregen « Yung Fellovs 22 Lozan spor - Lugano 141 F. C, Şodölon « Yung Boys 21 İTALYADA: Tivorao » Bolonya g1 F. C. Bari » Lazio Roma 21 Genova 93 « Nokara 31 Ambroslana « Milâno 10 FC, Napoli - Sampledarenr. 00 As. Roma - Yüventüs 10 FC. Modena « Yüventüs 10 Fe. Modena Pa Triyeste 10 Fe, Torino , Fc. Takka 51 Bisiklet Kom - Roma yarışı nihayetlendi Roma, 3 (A, A.) — Amatörler ara - sında olmak üzere Komm - Koma ara, smda yapılan etaplı bisiklet yarışı sona ermiştir. Müsabakaya girmiş olan 60 bi- sikletçiden yalnız 48 4 yarışı bitirebilmiş. tir. Neticeler şunlardır; Perugia - Roma etabı 220 kilometre: 1 — Ricel 6 sant 25 da. 47 saniye, 2. Gentite 6 saat 53 Saniye. 3 — Dragomani 6 saat 26 da, 2362, siye, 4 — Robkoni 6 sant 26 da, 50 saniye, $ — Bertokko 6 anat 20 d.a 35 Ba, Umum! tasnif neticesinde: 1 — Gentile (İtalyan) 28 s2. 52dn,.4 saniye. 2 — Ronkoni (İtalya) 28 5n.93da.1 saniye. 3 — Lunardon Tile Zuppa (İtalya) 28 sant 36 da, 55 sa. 4 — Gag (Almanya) 28 saat, 38 da. 19 saniye. —— Yeni bir rekor Riga, 3 (A, A.) — Letonyalı atlet Liep- kalns 30 kilometrelik dünya yürüyüş re- korunu bu mesafeyi 2 saat 32 dakika 34 saniyede katetmek suretiyle kırmıştır. eşiktaş klünü reisi avrupadan döndü Beşiktaşlıların çok sevdiği klüp reisi ve Belediye Sular İdaresi Müdürü Yu. suf “Ziya Avrupa seyahatinden dön müştür. Bu kiymetli idarecinin avdetinden sonra, sabık idare heyeti tarafından | sporculardan Hüsnü ve Şeref hakkında erilen tard kararlarmın değiştirilece- ği beklenmektedir. | Askeri liseler arasında Birincilik müsabakaları Gelecek haftadan itibaren başlıyacak Sahasızlık yüzünden futbol maçlatı Bursada yapılacak "Askeri liselerimizdeki sporcu Har sene biraz daha tekâmül askeri liseler arasmda muhtelif birincilikleri o karşilaşmalarına haftadan itibaren başlanacaktır. Kuleli, Maltepe, Bursa, Deniz ilsesinin iştirak edeceği karşılaşmalar, atletizm, futbol, bendbol, voleybol, basketbol, gü- reş ve boks olmak Üzere yedi muhtoğf spor şubesidir. Bunlardan atletizm - her sene olduğu gibi - bu sene de Kadıköy stadında ya, pilacak; volelbol, basketbol maçları Be- yoğlu halkevinde, boks ve güreş ise li- selerin #por #alonlarında olacaktır. Futbole gelince; şehrimizin üç sahası da lik müsabakaları dolayısiyle meşgul bulunduğundan “Askeri liseler futbol eden spor gelecek 938 « 939 senesi müsabakalarının programı $ —1, Teş, 988 cumartesi atletizm (disk, tek adım, 100 m, 1500 m. 4 X 400) 9 — 1. Teğ. 988 pazar atletizm (yüksek, cirit, 200 mı. 800 m.) 15 — Birinciteşri 938 cumartesi (gülle, sırıkla yüksek, 400 m.) 16 Birinciteşrin pazar (bomba, ilç adım, 3000 m, 4X100) 5 — Ikinciteşrin cumartesi voleybol (Deniz Ls. ve Hab. Maltepe Kuleli, Bursa). 6 — ikinciteşrin pazar (Deniz Le, ve Hb. Bursa, Kuleli, Maltepe). 19 — İkinciteğrin cumartesi Bursu - Maltepe, Kuleli - Deniz Le, ve Hb.) 20 — İkinelteşrin pazar: Basketbol (Bursa , Deriz La, ve Hb. Kuleli - Maltepe) 23 — İkinciteşrin çarşamba Hentbol Kuloli- Maltepe, Deniz La, ve Hb. Bursa) 24 wa İkinciteşrin pergembe futbol Maltope- Bursa, Kuleli - Deniz Ls, ve Hb. 25 .. İkinciteşrin cuma: İstirrhat, 26 — İkinciteşrin cumartesi, Hentbol Maltepe « Deniz Ls, Hb. Kuleli - Bursa 21 w İkinciteşrin Pazar: futbo) Maltepe , Deniz L5. Hb. Kuleli - Bursa. 28 —— İkinciteşrin pazartesi: İstirahat, 29 — İkineiteşrin salı: Hentbol Maltepe » Bursa, Kuleli - Deniz L4. Vo Hb. 30 — İkinciteşrin çarşamba: futbol Kuleli Maltopo. Deniz Ls, ve Hb. Bursa. (23 - II. tegrin 938 den 30 - IL. Teş 938 e kadar olan müsabakalar yukarda yazdığı, mız gibi Ramazan bayramı tatilinde Bursada yapılacak ve İstanbul As, Ls, lerinin futbol ve Hentbol takımları Bursaya gidec eklerdir, Ve bu müsabakaların sonuna ka» dar Bursa Lisesinde misafir olacaklardır.) 10 — 1. Kân - 908 Cumartesi Basketbol Dz. Ls. Hb, - Maltepe, Kuleli Bursa 11 — 1. kânun 938 pazar: Basketbol Maltepe - Bursa, DE. Le, Hb - Kuleli 30 — İkincikünun Pazartesi: Güreş. 81. İkincikâmun Salı: Boks 1 — Şubat çarşamba istiraht, 2 — Şubat perşembe; güreş. 8 — Şubate cuma: boka, 4 — Şübat cumartesi istirahat, 5 —— Şubat pazar güreş. 6 — Şubat pazartesi boks. At yarışları Ankara koşularının ilki dün yapıldı Ankara, 2 (A. A.) — Sonbahar at ya- rığlarına buğün şehir ipodromunda baş- landı, Birinci koşu, üç yaşmüz yerli yarım kan İngiliz taylara mahsustu, Abdullah Tebâr'in Civan'ı birinci, Ahmed Özduzun Uçarı ikinci gelmiştir. Ikinci koşu, üç ve daha yukarı yaşta halis kan İngiliz at ve kısraklarma mah- sustu. Omurtkan'ın Ateşi birinci, Salih Temelin Taşpımarı ikinci, Atmanın Moro. zu Üçüncü gelmiştir. Üçüneü koşu, dört ve daha yukari yaş- ta Arap at ve kısraklarma mahsustu. M. Dincelin Fle'si birinci, A. Hayranlının Du. Mman'I ikinci, Yusuf'un Alceylanı üçüncü *ler futbol birinciliğinin şeker bayrami. gençlerin bir geçit resmi şampiyonluğu, maçlarının icrası İçin “yersizlik,, başgöstermiştir. Bu vaziyeti gözönünde tutan slâkadarlar askeri lise. nin tatil günlerinde Bursada yapmağa karar vermişlerdir. Birçok sporcu yetiştiren ve cidden mühim bir varlık gösteren askeri lise, lerimizin bu müsabakalarını yapacak “yer” bulamamaları cidden acıdır. Bütün bu zorluklara rağmen mühim bir varlik gösteren askeri Liselerimiz için bir stad vücuda getirilmesi zamanı artık gelmiş» tir. Alâkadar makamların bununla” Ya- kından alâkadar olacaklarını ümid cde m riz. irad Bu müsabakalar Kurban bayramı tati, Jinde İstanbulda yapılacaktır, Hakem kursu bugün açılıyor T. S.K. İstanbul Bölgesi Futbol ajanlı- ğından: Hakem komitesine iştirak edecek ar» kadaşlarm 4.10-1938 Salı akşamı saat 18 de kursa başlamak üzere bölge mer- kezino gelmeleri lüzumu tebliğ olunur. gelmiştir. Dördüncü koşu, Üç ve daha yükarı yaş- ta halis kan İngiliz at ve kısraklarma mahsustu. A, Atman Özdemiri birinci, Bürhan'ın Komitarı ikinci; Atman'ın Daf- yası üçüncü gelmiştir. Handikaplı olan beşinci koşu, dört ve daha yukarı yaştaki yerli ve yarımkan İngiliz at ve kısraklarına mahsustur. İsmail Tetik'in Gülcanı birinci, Salih Temel'in Alemdarı İkinci, Osman Ari - kan'ın Mes'ulu üçüncü gelmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: