9 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

9 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 a UN BEŞİNCİ YIL. No. 4625 IÇ SAYIFALARIMIZDA Üçüncü Sayıfada: Dördüncü Sayıfada: Memleket ve Yabancı Postaları. Beşinci Sayı Ankara yapı kooperatifi kurulurken. Memlekette dünkü spor hareketleri. Gündelik. ÖZ DİL. Öz dilimizle: Ankara geceleri - M.N. HAKİMİYETİ MİLLİYE < Her gün Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ bile ancak Londra'da: faşist - komünist kavgaları osmanlıca e 0 evfik Rüştü Bey ui «| İngiliz hükümet merkezinde seneler - geçerken beri görülmemiş karışıklıklar oldu. Hariciye orüştu a, 8 vre'den Tür - eml İn Tiz Hariciye 16.30 da Kıralın mümessili, Hari- M. Radef, umur söy — şefi M. ve yunan se- Tevfik FALİH RIFKI MEMLEKETTE DÜNKÜ SPOR HAREKETLERİ kon H. F. futbol şildi maçlarına dün daimi şehrimizde başlandı. konferansı haline İ hi hı. ve İstanbul'da at yarışlarına devam edildi, gelecek mi? lal Şe a Hazretleri Milliye tenis turnuvası çarşambaya bitiyor heyeti dün hareket etti. Eden ve Norman Davis tarafından ha karar sureti OYUNUN TAFSİLATI: heyeti murahhasaları hükümet tasvibini almış olduklarından izhar olunan silahsızlanma Iyran büyük elçisi Maku'ya gitti Kars, 8 — vasıtaları aramağa Büyük Elçisi emniyet hakkında bir iktedilmi aktedilmiş Trabzon kon - umumi komisyon bu nevi yeni iti kolaylaştıracak bütün ipti devam bu sabah Şah Haz - üzere sl a eşe belediyede be Sijatek ve - AA) at yarışlarında Kâzım ve İsmet Faşalarla Kecep ve Saraçoğlu Şükrü Beyler. Kolordu kumandan vekili devama davet eder. Silahı ar tti Kars, 8 — Kolordu Kumandan bürosunu akşam saat 17 de buraya mal (Süne 2 ind sayfada) zabitan ir bölük asker i Mak (MA Heyet hududa doğru yola çıktı. ahı a an Hazretleri şereflerine ticaret Heyet Donanmamız harekete hazır Dünkü at yarışlar ında binicilik mektebi talebesinin yaptığı: manialı yarışlardan bir safha

Bu sayıdan diğer sayfalar: