9 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

9 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MN —m—ermma rr 9 HAZIRAN 1934 CUMARTESİ HAKİMİYETİ MİLLİYE SAYIFA 3 mama m m m ——n > İstanbul. EHİR ve TA RA. istanbul, 2 haziran Paşa İbrahim Tali Bey at Istanbu'la vardı. | teftişten döndü. mii İstanbul, 8 Edirne, 8 — Umumi geceleri. Bir yanında tepeleri çentilmiş iki yükselen, bir ucunda Me ve bir düzlük w a” Bundan zn üç mektuptan oturan insanları A- Şehirde, servetin azalıp da ve şehrin küçülüp büyümesinde amil Janlar, Ani ya örezin mıktğa ge Gece, a gök e ında a gündü- belire: er ileride B. Şehrin müşterek gelirine —— tesir ei hirde — Kolordu zamandan geldi üzere karşılandı. Salih P; operatör Seyfi Bar ii Salih Paşanın sıhhati Beyefendiler de karanlığı eritir ve yanlar, ikincisine şehri Bu tasniften buldaki servet ve için istifade edeceğiz. Yalnız burada iki uğriyarak (AA) Geceleyin demiryolu durağından Ziraat enstitüsünde. yerli, yarım kan arap ve halis Riyaseticür mhur bandosu. yamaçları için Sırtları kıvrıla ve Ziraat encümeni azası * Büyük Millet Meclisi hafta çizgisinden Bi san - Büt: ütçe geçmişe a nar rada tür- ayı M. Falke tarafından karşı sonsuzluğa doğru gi - parlak türk geleceğinin GAZİ tutuşturulmuş ilk yalazları - ve lâboratuvarlarını geçmesine mani gibi, gece de bu kutlu verilen iyzahatı dinle kıranlar artık, Bı anlatır. için Ankara, en büyüğümü - Orta mektep için Maarif Vekâlati imtihan açtı. > 8 (Telefon) — Maarif ia mekteplerde türkçe, tarih, e Me Onun içi At türk ülküsü a çi k yüzü gibi sonsuz - da mamul Arada bir esmeğe başlıyan görez, ve körpe arasındaki veya nakil ler veya rolünü, 9 haziran 1934 cumartı BİRİNCİ sonra kendisine yol ki görez onu Ankara'nın ge- olduğu kler halkına mukavemet MN. söyde geçen bir takım sözlerin bu- eliniz dildeki karşılıkları: ve edecek veya r k Balkımak — İltima etmek Soldamlı bilgi — Müsbet ilim Yalaz — Alev — Haber kuvvetle hücum eden sözler, tarama alım bisiklet ediyor. Mersin'de Turing kulüp şubesi kuruldu. 7 - Saint - Sadn: 14 ei 1934 perş limanmm uzak Bisikletçilerimiz Silifkeye vardılar. Silifke, 8 — Muhafız Gücü He 3 - Kurt Kl Hi Türk İzmir 4 - Paderewski: Meni birlerini linki aybetm: İK ie Cİ Kİ Sari e Silifkeye gelmişler ve kay ra Ramak ra ei 5- - v— Se Hatmi Şeh mayi şehirleri ile iktisadi muhitleri daki münasebetin 6-6. Par: Divertisman Çigan etlere b Bir iddia Güneş, aslında simsiyau NEŞET HALİL uz gibi imiş Bugüne kadar resmen tanrlan il yeni bir darbe indirecek mahi - alan Bu er vi hi güneş aslmda muhit m baş - arzımıaz ne siğei ven şehre makaleyi mevcut şehirlerden birini mek, şehir halkına ve spoun <a Stratosfer uçuşları, müşteri ihtiyaçlarını temin etmek.. ilh.. diye edilebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: