27 Ocak 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

27 Ocak 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2İ Ikinci Kânur il Hasan Basri Şenbiçer , Şeriki Mehmed Gülaylar | Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası ed ye töbilkes ına kobane i Soraski ve Alber Baroh kuw naşların- dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 lira Asım Riza biraderlerinin Halka- pinar çulaki bir provalı takım 13 lira t iki ptovalı 15 lira Mi yön Ni Eş a iş 21 lira iki provalı Sayın — KE e A lerimin bu fırsatı Danrideelerin ini ederiz. i apkın : Yi doki da, 1, çok i m Gi Köle aldi el 7 ADRESE DİKKAT: Izmir satiş şubesi Alipaşa caddesi sar di Doktor : ile yaşında. Her şeye kendi mesleğinin raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük ekaya dikkat özlüğü ile bakan bir genç. alâmeti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikas ti Tüccar : Otuz iki yaşında, zengin, hasis 3 ANI | air O: Yirmi sekiz yaşında, hulyalı, vi a Ea 212 NN S Sahne : Güzel elma sicak bir; salon. Mevsim: İzmir Yün Mensucat 1Ş, vakıt: Türk A. Sirketinin ğ ei meclis Halkapınar Ru Fabrikasının şlar Çapkın, doktor, tüccar, şair Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kum. Kadın bahar gibidir: Bir kapanır, bir açar; Kaçarsan takibeder, takibedersen kaçar. e yerleri Kadın, hem taş yürekli, hem de gayet incedir, z Birinci kordon! numarada ŞARI A.Ş. ça mey ll Fabri yere Oğlu ZA ERENER $ LZ (Za NEYDEN, Seni çılgınca sever anlarsa desiseni, Yok, sen onu seversen, mutlak aldatır senil Bazı kadınlar var ki her kalbe neş'e taşır, Tıpkı bir kadeh yet elden Ee dolaşır! r yılanı, i Sağlam Zarif Ve Ucuzdur X dal “öksürüğün Mezlenin, Bronşitin biricik ilâcı U EB 5 © Bi 5 N 8 — e » in ağ 5 m » 5 gz » 5S 55 ez Vursa da öldürse de daima odur ha Kadın bir muammadır, herkesin ermez ale; oktor Bence, sevdalı bir genç, m bir hastadır. Sinirleri daima cinnetle temastadır. , | İki Daş omboşken neler ml sayıklar, Bazı pek sesiydi i, bazı vi gayet aman, Hayalind deli mn kayıklar! O daima söyledi, ben daima dinledim Ne ilama arzular geçer düşüncesinden, Bütün ihtirasımı için için inledim. Ne 'mânalar çıkarır bir “bülbülün sesinden. : “Öl.., dese, o anda bence ölmek kabildi. Bir kere deli gönül eğer düşerse aşka, Bilmem ki bu hissimi gözlerimden mi bildi, Gözüne tulü; ve görünür başka başka! Bilmem ki, anladı mı içimdeki hüzünden, Hicran da,. vuslat gibi sıhhat için ziyandır, a ee o azamet yüzünden. i AÂşıkane Piran en güzel hezeyandır! Bir anda o muhteşem ku ire unuttu, 1 Tüccar leri elerile ii "elimi £ tutt Kadın bir mala benzer: talib yoksa az eder, Dedi: Ben bir gecede kazanırım bin altın, Müşteri çoğalınca tüccar hemen naz eder, Fakat seni adile yüreğin, kalbin altın. 7 Borsa gi iii bir yükselir, bir düşer, Bense çoktanberidir usandım satılmaktan, Her eczanede bulunur. o Hem ucuz bem çok tesirlidir. bin kişi üşer! Ak saçli sarrafların koynuna atılmaktan. M. Depo S. Ferid Eczacıbaşı i EE : Bugün kim: gd yel lie, li biz ticaret işidir: Gel şairim bu gece, gel seninle kalayım, p Alıcısı erkektir, satıcısı dişidir. Bir gün para eğdim keyfimce zevk alayım... Sifa Eczanesidir | : Vol ii li Şair Şa ene ep | ()00000000040000000000000ü Kadın... O başka ve eyer id değil, Ni .. osu 09 m hü KORDON, YÜKSEL ve $ © Hükümet”Karşısında | Onu ölmek istersen, göğe bak, yere iğil. ışan yuzugu yerine upe KABADAYI : TERZİ : Bazı bir melek gibi ikili mii siner, b Meksikada arlık nişan yü- | kalma bir âdet olduğunu Işte bütün İzmirin kapıştığı Bazı bir şeytan gibi bataklıklara iner. le taşımaktan vez geçil. | söylemiştir. Bayanın izahları- nefis Rakılar bunlardır LİR iMehmed Ze Zi Bazı pek haris olur: koşar altın sesine, na göre, eskiden orta Ame- | ee LA MİR Di ye yi olur bir gencin pusesine. “Meksika sosyetesinde tanın- rikada e n halk arasın- Birinci Sınıf Mutahassıs k haindir: sever zulmü, ezayı, mış bir bayan günün birinde da, nadın ve er ii . . Gir yaşlar silemez emrettiği cezayi. şık bir tuvaleti: fakat aynı küpe NE ve bu küp; Dr. Demir Ali re hususi bir şeki emi , irades i gö- r, dermansız iradesiz, zamanda kulağında eşi gö SOYEKMe “Bildir” bula " iç naz ötnkdln et isterseniz siz. rülmemiş küpeler olduğu hal- Bir kadın tanırım ki üç senedenberi ben: de büyük bir Göylüriğe gel- KAMÇI Cilt ve Tenasül hastalıkları ve elektrik balla a mesele ile ya edişi m kalben. tdi ri bi miden alâkalanarak, yüzük ? TU i Bir sözile ve tutup, kendine çekti, teivemepeker 16 Alimi ya bize taşımıya karar İzmir - Birinci beyler Sokağı No.: 55 Telefon £ 3479 in : vermi; lerdir. A i let sına hayret etmiş, sosyetede Bu ekle evli olmıyanları nn âşıklar: bulunanların bu hayretleri, | ilk bakışta ayırd etmek i anlar, ei red aga şık kadının gözünden kaç- | kânı olaci a tir. Ne va ws» Dr. FAHRİ IŞIK ye Naz r, kom r ki, Üveil een kabul edildim bir mamıştır. Kalınlağ ak İn iz Temir) Memleketi Fine mel Mütehassısı Boynum bükük, yanıma yaklaştım öğün rin : Genç kadın bunun üzeri- l etmek istemiyorlar: Evli er- Öğe önünde duydum en ilâhi korkuy ne bü âdetin orta Âmerika- ! keklerinde küpe takmalarını | 8 a ılır g Gözleri, gönülleri çeken siyah bir kuy da yaşamış olan kabilelerden ! istiyorlar İş G Elektirik tedavileri De pi Ikinci Beyler Sokak No. 29 EFON: 2542 Z BİN İRK (EN S Baharatın döğülmüş ve sr memiş tam çeşitleri, YALUV, nın taze mahsul Mk; er PARTA'nın meşhur (o Salebi ii gm Arti 2, marka e Elbise ve Manto m İri 27 9 Eylül Baharat Deposu | i 2, 4 ii o — E 5 : © > 5 G > 5 z B > 5 ŞE Ni emme Lo 8. ğoz ii her cins lr İ e iğer maran- ç gaz anl ümre tanınmış asan ecza de sunun her cies kolonya, losyon- m tuvalet eşya- a FAZIL ÖJEYLÜL GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU Alış verişte, müşteriyi daima güler yüzle karşılayıb tatlı © dil ile uğurlar. ? Se RYÜZ BAHARAT DEPOSU Ye Yes yetmiş yaşına kadar her müşteriye (Alış- veriş e e sin etmesin) o er vakit güleryüz göstermeği, tatli dil ) bukere yeni mağazada zen gin çeşidler. Terzi zde bay ve bayanlar için son moda zarif ve ok b, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan v , — Ö uamelem peşin ve taksitledi. Radyolin, Koyulu, Dutias ve Kohinor diş macünl en, devi WBu sözlerin doğruluğunu anlamak çin bir tecrübe kâfidir." kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle “DİKKAT: Yeni Mağaza Odunp azarı No. 12 ç mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. | TE LEFON: 32716 © — Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik i kaldı- mastır. Het fon 3882 GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU Alış veriş devam ettiği müddetce müşterinin arzusuna hürmet eder onu katiyen gücend'rmez.

Bu sayıdan diğer sayfalar: