22 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

22 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

daki n tekerleklerin yörden kalkmaşına manidir. Manyeto ile iştial ! Ayar edilecek ae bobin we de bobin çekiçleri vardır. Yeni Fordson traktöründeki maniyeto sayesinde bu cihet cu sade ve en sağlam bir gekilde yapılmıştır. “Yeni maayeloda yapılâa bususi, tertibat sayes *inde en soğuk havalarda bile dotörü İşletmçiğ çok kolaydır . Çili sürmek için, tözek kırmak- için , tohüm ekmek için, Gİş mek İçin, harman yapmak İçib - mulör kuvveti küllanınız. Yeni FORDSON Trektörü bütlu bu İşleri Hayvao kuvvetinden daha çabuk daha kolay yapacaktır. Yeni Fordsonda ; Soğutma tertibatı için tazyikli tulumba, oto- matik yağ deposu, tekemmül etmiş karbüretör , yesi şanjıman yeni frenler, mükemmel debreya) vardır. Motörü harekete ge- tirmek, vites değiştirmek çok kolaydır . > » Bi Yeni gelecet FORDSON Traktörleri öira le twslim edilecektir. Binaenaleyh siparişinizi derhal veriniz Fordson - TARI MASRAFLA İKİ MİSLİ FAZLA İŞ YAPAR

Bu sayıdan diğer sayfalar: