21 Mart 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4

21 Mart 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

RAPA- NUVİ ADASI Fenni ve e Asri Roman Mütercimi: AHMET IHSAN Sahibi imtiyazimiz Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilen fenni ve asri bu roman | matbâamız tarafından neşr idilmiştir. ge” Fiyati 75 Küruştur O“) Taşradan atzu edenler 75 kuruş gönderirlerse kitab tahütlü olarak postaya verilir. ve» YULDA Mütercimi: AHMET İHSAN Seyahatname — Roman — Umumi harpden sonraki iş adamları —Seyar teyatrocular alemi— Suveyişten Aksayı Şarka kadar malâümat Sahibi imtiyazımız Ahmed İhsan Bey tarafından tercüme edilip «Ser- veti Fünumda tefrika edilmiş olan YOLDA... romanı neşr olundu. par Fiyatı 7/5 kuruştur m 'Taşradan arzu edenler 75 ğuruş gönderirlerse kitap teahütlü olarak postaya verilir. 4 Servetifunün ( Servetifunün )ın tekrar intişarından sonra tevzi olunan 212 nci nusha ile 8 inci cilt ikmal olunmuştur. Bu ciltlerden pek mahtut olarak matbaamızda mevcuttur. Zarif bir kap içinde fiatı: 500, taşraya 525 kuruştur. — iz Pek'az kalan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci altıncı ve yedinci ciltler dahi aynı fiatla satılmaktadır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: