6 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17

6 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No.1712—27 UYANIŞ xi 431. Deniz altı hayvanatının sinaması Maruş sinama operatörlerinden Jan Painleve& hakiki tahtelbahir hayvanları ne suretle filime çekiliyor? İki şarkı ZA Koşma vi z | I Paul Verlene,,den ! İl / Gönlümün tahtı güzel, Son baharın kemanlarının uzun / Başımın bahtı güzel hıçkırıkları monoton bir sıkıntı (MZ ? ş > Nİ Yüzünde göz iyi var, ile kalbi yaralar. e li G 3 - za Sana kim baktı güzel Saatım boğuk boğuk çalınca eski geçen günleri hatırlayarak ağlıyorum.. (ni Ruzgârın onüne katılmış ölü yapraklar gibi şuraya, buraya Bu akşam daldım yine sürüklenmekteyim. Göz yaşimin seline; Takıldı kaldı gönlüm N Zülilerinin teline Beyaz ay ormana aktı; her feşil dalda bir ses asılı. Oh sevgili .. Dalgalı havuz bir ayna orda ruzgâr ağlıyor.. Hulyaya 'dalalım, vecit zamanıdır. Nideyim ah nideyim, Yar gitti ben inleyim; Züllünden bir tel versin Geniş ve yumuşak bir süküt semanın kavsu (o kuzahlarından iner gibi... Velehü hayet zamanıdır. Kefenimi dikeyim... İstikbale ait bir mimari projesi Jlüseyin Dlecmettin İlüseyin Heemettin «Metrepolis» filminin fütürist mimarisi acaba yarın bir hakikat mı olacak? İhtimal o zaman Berlin deki Alexander Platz meydanı bu modelde görülen şekilde bir manzara iktisap edecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: