27 Haziran 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8

27 Haziran 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

470 UYANIŞ No. 171p—30 TIP ÜSTADI DEĞİIRMENDEREDE Gazetemizin başlangiıcındanberi fenni ve tıbbi muharrirliğinde bulunarak bizleri sevin- diren ve Türk tıp ve ilim âleminin en şerefli ve yüksek siması olan profesör Dr. Besim Ömer”Paşa Değirmenderede gazetemiz sahibi Ahmet İhsan Beyin evinde misafir iken ge“ çen hafta çıkarılmış olan bu fotuğrafı çok muhterem doktorun son resmidir. ESKİ ve YENİ ANKARA Ankaranın yeni planı , 2 TE ar çe e İİ Alman mimarı meşhur JANSEN Ankaranın en asri bir surette planıni hazırlamak üzre davet olunan muhtelif Avrupa şehri mutehassıslarının hazırladık- ları projelerden de vletce kabul edilen yeni plan, alman ker «Jansen»in eseridir. Yeni Ankaradan iki görünüş.

Bu sayıdan diğer sayfalar: