25 Temmuz 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4

25 Temmuz 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mütercimi: AHMET İHSAN Seyahatname — Roman — Umumi harpden sonraki iş adamları — Seyar teyatrocular alemi— Suveyişten Aksayı Şarka kadar malümat eye ———— Sahibi imtiyazımız Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilip «Ser- veti Fünumda tefrika edilmiş olan YOLDA!... romanı neşrolundu. ver Fiyatı 75 kuruştur m 'Taşradan arzu edenler 75 guruş gönderirlerse kitap teahütlü olarak postaya verilir. P 9 Servetifünün ( Servetifunün )ın tekrar intişarından sonra tevzi olunan 212 nci nusha ile 8 inci cilt ikmal olunmuştur. Bu ciltlerden pek mahtut olarak matbaamızda mevcuttur. Zarif bir kap içinde fiatı: 500, taşraya 525 kuruştur. —i-— Pek az kalan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci altıncı ve yedinci ciltler dahi aynı fiatla satılmaktadır. RAPA- NUVİ ADASI Fenni ve Asik Roman Mütercimi: AHMET IHSAN Sahibi imtiyazimiz Ahmet İhsan Bey tarafından tercüme edilen fenni ve asri bu roman | matbâamız tarafından neşr idilmiştir. e Fiyati 75 Küruştur OT) Taşradan arzu edenler 75 kuruş gönderirlerse kitab tahütlü olatak postaya verilir.j

Bu sayıdan diğer sayfalar: