2 Şubat 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

2 Şubat 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir arabacı İNİ / şikâyetler üvey oğlunu öldürdü (| SWvese DER in birinci çocuğu döve döve kömür sıkıntını çekiyor sonra gömdü, ikincisini de ayni şekiide öldürünce yakalandı , Ahmed, gü- elin — Belki güreş Nazillide Şehrin maruf zenginlerinden birinin evi geceleri e kani daşlarıyoı, zubıla hin: manasile ele Trakyada hududandaki bezesmlira aa cenazeyi kaldıralım. ve infial uyandırmıştır. Kaçak mallar ele Edirne Ege tütünleri a Bu sene mahsul çok nefis, rekolte 32-34 milyon kilo arasında tâhmin ediliyor memurları hareket daha İzmirde kürtaj yapan dip'omasız bir doktor kadın sabahı ma taraftan bugi Rekolte 32-34 gezen mpanya ve anil -'lo arasındadır. üzerine tevkif olunmuşlar bir kere daha vE ——— Ahmedi. Edirnede yi soyan ke bir hırsız yakalandı İaişi karşı — b ; 4 5 i f , kocasının inde Şi EN bir Kp bu adliyeye teslim e Meran “an'sada zehirlenga olduğu halde Manisa (Hususi) — Kız gece di umumi a vekili Ankaradan bir bazı talebenin e niken ş altı derhal alınan te: die ir tehlikeden ele tedavi altın. tasdik ld D Kursa yedi gi ne âşık ve Gi ii saymadı” ven; irinci grup Sufi iğer acemi amfi başlıyacak, Akın müsabaka ile sona Resim atış kursuna in köy çocuklarını gösteriyor e ö : Ğ 3 . a

Bu sayıdan diğer sayfalar: