29 Ocak 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

29 Ocak 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VAR 9ğ &4 e BURSADAKI MUHAKEME SD SA A A A Kurt hic komşusunu yermi / Asri inen VAGNER in il hayatı haz uy müthiş bir dramı musavver KUTUP FACIASI MARA ara Tk vü üm A MAJIK SİNEMASINDA iski — h MİLLETN RUHUR be ŞEHREMANETİ AR u | Men ilaf mi 1 kameip | Köriyera della sera ga- MN | fort mukavele Si mabirez vokal izafet Gi a ER A yaş K , an : | | tan ve Bulg ristan ara ii k arlttik, | d ğ i i fessühte bkelii Kün i ki 7 cük İtilâfın yerine ka- | imi olmak üzere bir | itilâfı murabba vücuda | ğ <l Mezkür gezele, yeni itilâfı murabbrn tamı İ men sullperverane bir kadın İ mahiyeti haiz ve bu | Bulgaristanda, | ristanda kadınla erke Kİ adedi bir birine müsa- | İ devletler arasında tie | rimünasebatın ir na matuf olacağım | ilâve etmektedir. Bu | maksatla alâkadar dev . Japonya ile Ro- / > letler arasında bu umü elince yazi- öbür Galan' hazırl mi itilâfın aktinden iyor. Zira bu l ki memlekette bilâkis | kl kekler daha ziyade- | Yu iki memleket- Lise kitapları Ankarada hazırlandı | smilmla yakında basılacak | Komik Cevdet B. kumpam- adına 101 er- | kek düşüyor. Yunus Nadi Bey e sıldır? | göl i ri “vakit | N 0 aran « yam tiretindan » İ “Cümhürivet afin | 1 leş gibiyiz | Cerniidön İslek0p erimiş | ” : giz a, | teplere kitap b ver | Fedak uşak mızın baş muharriri | çi ke İ yeri | N p ı mebusu Yunus | dün ak- | ı sekize doğru bir otomobil, kazası geçir- | alınmıştır. diği otomobilin bir ka otomobille mu- i Nadi Bev yakl a kücük bez | —On ni Cemer | dedi gösteriyor k “Sofyada relerle t h 5 n ” savuşturmuş- | ı ç a e tur. Kendisine gecmiş | Püskübüz | k teessid ie | Sefirimiz, K. Boris |» vi i olsun deriz; | P ilani Kalağla 5 mm çi ie EAşafin, VEZİN gg i N şerefine bir ziyafet |” “iv yam EDL a ak, kiymet verdi İzdivaç müsameresi| . ©“. Gin İm li İRKİ tür dden dinlemiş, Polisin gayreti o ben; Bana k bir feciadan kur: öyledi, ben de onlara söyle- | tarmıştir. rülmektedir, ldn olumu

Bu sayıdan diğer sayfalar: