9 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

9 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— mama — p— Skapaflovda -—— Alman donanması kendi ini | nasıl batırdı? ırtal yuvası ıharriri Björnsijerne Björnson Bümedi Maaril vekili (si ist sir <5. |Çinde vaziyet nakşayı mucip elli Erzu- ' Atuf Beyin tayini konuşulmu fakat Nafi Atuf B. pire siplerde sık Be it fikird mu söyle i ir. Ondan sonra Gümüşane veb'usu Cemal Hüsnü Be- getirilmesi | kararlaş. | Bingazide musademeler geti a g Küçük haberler I ü-M yeni bir tevkif üzakerele zak muahed tasdiki hakkındaki kanunun | ebi memleketlerde tale- n sureti t hakkın- | nun ikinci müz. l kanun k | görüş ! Kİ yaşlılara < gücünü ayihasının birinci ake- | var ni 8 1, t medi z | 4 İ Gla yempei €ye tar i Li Ankaradan dün esi yapilir /* Meclis inde mücevher ka la : tiği umuz — at m İGençler birliği Gençler biri İndi. perşembe günü topl caktır cani tamı Enver i & | gri aldık © : m Hilaliahmer kogresi kanla > radaki kı A ais yi Köker, MEGSAY Lİ ME çıkmış yn bâkarak sı mağında £ şap" Çemberlayn avdet ediyor | dınlık bir TAA) — İtalyadan k ai N 5 z sin. irişemeyeceği İ türkiye * futbol a ci ongresi “Yarın | akşamı busadan vapura binmiş | dun adın, erkek, ellerini ona | kadar kte. bir. şeyin İsmuhafız gücünü MERAM l kaldırdılar. . Filhakikd | bulunması, iyidir. iki sayı ile yen bii iştir”

Bu sayıdan diğer sayfalar: