17 Mayıs 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6

17 Mayıs 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lüle GIRMARI | Gazetemizde çıkan yazı ve resimlerin bütün hakları mahfuzdur — HER. GÜN ÇIZAR TÜRK GAZETESi — İLAN TARİFE eserlin pılır Borsalar Gi caret ve zahire borsası 1180 1160) 1215) | 2 1200, 00.00 C0-00 00-00 000 0009 0000 0000 0009 0000 0000 0000 0069 c6-00 ©6000 0000 4 0.00 0000 0000 — TİFTİK 17720 te720 00000 000/00 00000 000.00) | DERİSİ — İ giri 0000/00 6000,00 000000 0000.00) | » (0v00,00 0000/00 Ey Kunduz. * CO00000 60000) —HUBUBAT— — FINDIK — 0000 doo 0000 0000 Molülini 00000 00000 00000 (Oo muavenet y'etinden: askeriyeye er © : i li BER 8s0sv0scss 0 AGULOAGASAYLO 2400803000000065061005600' Müstamel 3 kamyof! müzayedesi di J oi mudurtuyunu ma ankasi *“Spiyanato,, ne atmış fatırlarsir aldı “Cones,, müd- yördu; ayni zam (Tereza) otadan Delikanlı şaşkır mıştı bir halde adi- n mes uttu, Bu bus detti. Cone yaklaştı; çöcuk” k teriyordu,K | zünden tuttu ve ik ıdaklarina yar nes) bir h yapamadı. çan sedası o: idet i ra kesildi. * bir mi Tereza, ka Bir lâhza üi beraber vaziye enal Onun iç ısmı öpmek- €c caddesinde sında Bir y kt sının şeklin e o şahsın k onun nazarın ayaklı bir mahlükun uzaklaş - l yapak etlerden H olduğu tini yapmış areket bi veya | süzülerek kurtul nkân k bir tek şi cinde idi vardı. bilâ teahhur vaziye- | | kadar “kendi keniğineriiri anlatmak. o Hemde r değil mi | hakikat müstal rak celbe .Curna Namaz vakıtları » şir Bugün doğanlara isim Erkek Mekin Günün nasihat Buzünkü hi ti bile... Bu aklına İmemişti İ etmemi: i | bile nülecek düşünmey rdı? Halbuki * bunu rden bire İ bileceğ Evet, o “ seviyordu, "C i söyle, manda mük anavar kılığ il husumetin omuzları" na yüklenmesini talep otelinin demlerini ş tmek, Amerik: tanıyan kim k belki de amın cenazesini e bıra bir hayvan gibi bir çukura atılmasına müsamaha eylediğini söy- ğini hopp şimdiye almasına rağmen— > i

Bu sayıdan diğer sayfalar: