29 Nisan 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

29 Nisan 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| rami ika nd eenii Sahife 4 di YENİ ASIR 29 rüsan 1937 ORMANLARIMIZIN KORUNMASI IÇIN Şark demiryolları hakkında Samsunda: Bir askeri koruma teşkilâtı hazırlanıyor Yeni proje Kamutayda görüşülüyor . Ormanları ,etine rüstakil tabur veya bölük halinde kurulacak olan bu kıtalar bu emmek emrine verilmektedir. genel ve — onbaşılar, altı ay n tarihinden ve Milli Müdafaa Bakanlığı tarafından Gülünç Roma, Eclis de Paris, şehri yar. — Oğlum kumandan içeride mi? — Meşeli, Hasan bir lâhze tereddüt Fakat yine mefere 8 ruyOr... E San'ı e i gitemez imizin? İdirarak soldaki ortaya Sayın Başvekil Kamutayda çok alkışlanan beyanatta bulundular “Arkadaşlarımın başardıkları işlerin iyi tarafları onların; mes'ul tarafları benimdir tam ve münakaşa götürür. piyasası & hürakeriidir. Samsun görmezler 35 ku- ruşa kadar Wahsul de üçyüz kadar muamele gör-

Bu sayıdan diğer sayfalar: