February 15, 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 11

February 15, 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; eyl Mi a bir tüb PER: LODENT diş alabilirsiniz; PERLODENT fenni bır Hiz hazırlan- mış, Iyi, idareli ve zeta malik Olub, nelest' "seri ra ve çal mü- kemmel surette temizi vape rekli r. Aynı zamanda Tura: ya et sabunlarını, unu ve kremi ile güzellik krem- *rini kullanınız. ie yer: ktadır. Yalnız toptan sa- tşlar için Izmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen- telik Nef'i Akyazılı ve dd - Hemsiye müracaat ediniz. Posta Kut. 224 Telelon 2465 KREM BALSAMIN ET Ki” Keeygaral 8 arışım, esmer her tene tevafuk eden yegâne sıhhi dir, Cildi besler, çil, *leke ve sivilceleri kâmilen izale Abi Türeli liz kibar mabfellerin takdir ile kullandıkları ali dat şekilde takdim edilir: vi yağlı gece için peni Rl K em Balsamin yin gündüz için beye renkli < rem balsamin gi nbe renkli m Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli na İngiliz Kanzuk eczanesi (o Beyoğlu Istanbul g ir YA H il BifE ğ allangüz , tana, da denomuzda bulacakismız. Mi i isim ve markaya dü 58 MODELİ - Na SATIŞ YER LE SAHİBİNİN SESİ — İZMİR SAMAN İSKELESİ (Büyük Kardiçalı Han) AYDIN: Mehmet Gürer ÖDEMİŞ: Avni Güler SÖKE: Süleyman Zeman AKHİSAR Hilmi Faiz a a e LİRA VEREREK © CALINIZ Sıhhat Balıkyağı e Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. İki zül ŞERBET GIBI İÇİLEBİLİR e? Olivi Ve Şüre. e Vapur a kn Gi KO REES an ME zlad. LONİ POLO vapuru EN ai Lond- ra, Hı cile ve eyi e onden ve Hull için yük alacı ik Ozon vapuru mart ie tidasını Hull ve Anv gelip Tik Mi ve. aym li SAYFA :11 İDEUTSCHE LEVAN TE-LİNIE G.m.b.H. H G ATLAS a > E - LINIE, A.G. DRumcUE iy LINIE MBURG, A. G. ERNST L ta bekleniyor. Anvers bur; u 16 şubab. Doğru Ham. ın limanlarına yük ala g ve Breme: Sike MOREA ik 28 in ta bekleni yor: Boterdam, burg ve Bremen LİVERPOOL HATT MARDİNİAN vapuru 5 kn Li- erpool ve Svanseadan "gelip yük çıka- racak, ai DİNİAN vapuru 20 şubatta ge- a ve Glasgov için yük ala- min e Grani gelip yük çıka- racak, el ve navlunlardaki imei anlak il acenta mesuliyet kabul et mn “Fratelli Sperco Vapur acentası ROYAL NEERLANDI ME İM OBER, klermeki lp Role, Amster- leni; /938 tarihinde Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat eczanesi Büyük Salepçioğlu Hanı karşısında Başdurak - Izmir caktır. STELLA vapuru 8/2/938 tarihinde Pe si yükünü sonri Varna ve Köstence i- mn için yük alacaktır. ULYSSES vapuru 16/2/988 de bekli tarihin. | ARI 'AN EXPORT LINES 5 Rİ o Corporation EXTAVLA vapuru Tl şubatta bekle m Ney için yük Gir THOR vapuru 20 şubatta bek le a sl için yük alacaktır. MARITIME motörü 15 şubatta en DEUTSCH Ee - LİNİE yağ Bratislava, Viyana ve AANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg | isin yük alacaktır. m ve Anversten e yük çıka-| SERVICE MARITIME ROUMAIN BUCAREST DUROSTOR vapuru 8 martta bekle- iyor. Köstence, Sulina ve Galatz Galaiz aktarması Duna İimanları için yük alacaktır. JOHNSTON VARREN LINES 0OL INCEMORE vapuru 27 şubatta bek: niyör. Burgas, Viyana, Köstence, Su lina, Galatz ve Tbrail limanları için yük alacak DEN NORSKE MIDDELHAVSLINJE BAALBEK motörü Tİ şubatta bek- leniyor, Iskenderiye, Dieppe ve Norveş umum limanlarına yük alacaktır. İmleme mi Her işte kullanılan ZONGULDAK sonra Burgas, Varna pe manları için yük alac: me e ıp Rotterdam, ln ur ml iL yük ORİENT LİNIEN — AASNE vapuru ; 7/2/598 tarihinde | Hamburg GLÜCKSB! We Bremen için Maden kömürü Her erakende suretile rekabet kabul et- mez. iniler dahilinde satılmaktadır. Adres: Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 F. PERPİNYAN Telefon : 3937 G Ağ amana BRİSTOL Gün Danizig, Danimarka limanları | Isveç ve Baltık limanları için yük ala- mkü si irem ru 22/2/938 tarihinde ge- ip Rottardamı, mi urg, Gdynia, Dant- zi Danimarka ve Isveç ve Baltık Ti- »klenmekte olup Marsil- daki Haseki eri nav eli de Ap centa mü suliyet kabul e Daha fazla ökk #lmak için Birin. ci şaş V. F. Henry Van Der Zes elemi el mira aa yn rica ai 2007/2008 eder. Daha fazla tafsilât için Tkinci Kordon rica olunur. Navlunları e ii arr | acenta mesuliyet kabul et de Malta ya emil için yük ve ii kabul Telefon : 2663/4) erim Beyoğlunda EEIAAIZIILA OSMANiYE 1 Sirkecide ALTAIIIIZA) Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAYİ ÖMER TEL 43 ei tecrübeli idaresiyle bütün Egej halkına ken sevdirmi “Oülride alinin kalaslar, kendi. evlerindeki rahatı bu: irçok hususiyetlerine ilâveten fiatler müthiş ucuzdur. bt kali bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluşurlar. rip orizo Grip, mesi ve Korizı an En korkunç düşman ve en mükemmel silâh NİNE ya 2 Mn, > zy NI — Bil : < GRİPİN kaseleriyle kı ,İSOĞUK ALGINLIĞI: ai diş,|)GRİPİN; Üşümekten mütevellit iİbel, kulak ağrıları! lur.|hastalı «|GRİPİ senle indirir.| SOĞUK ALGINLIĞI: Kırıklık, :İSOĞUK Al LGİNLİĞİ; Nese grip|neşesizlik tevl ive bir içe tehlikeli hastalıklar do- sesini Kik geçirir. Neşeni- Icabında günde 3 kaşe alınabilir. ikkat. Taklitlerinden Şirketin Merkez ve Fabrikası : mi ee ardadır. Yerli uğundan kbaş, Değirmen, Geyik ve Leylak ram ba havi Ke iş irene i imal eylemekte olup malları Avru a faiktir, “Telefon No. 2211 ve 3097 1 I Telgraf adresi: Bayrak İzmir dikine sana sim LELE LA gibi mikropları irin hastalıklara karşı ( Hilâl eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) zleye so Msi VE e Kemal ) ve burunda ECZANESİ KORİZOL ! KEMAL * ti Bayan — e iz o gir (Korizol aci) ci Kız zerinde (Hilâl ami yaziyor Çam Kâ mil) yazıyor.. yi evet (Korizol Kemal) de yazıyor. IZMIR Pamuk Mensucatı Tür Anonim irketi

Bu sayıdan diğer sayfalar: