15 Aralık 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 27

15 Aralık 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

maktı. "Variasyon tablosu" adını koyduğu düz bir tahta plâk çocukla- ra ayni şeklin muhtelif kompozisyon— larını bulmak fırsatım veriyordu Renkli resimlerden çıkarılıp tekrar yarine yerleştirilen parçalar ise on- ları çok eğlendiriyordu. domino oyununu da çok dı. Fakat onların dominoları sayı ile değil oyuncak şekilleri ile hazırlan- mıştı. Resim ocukların ciddiye aldıkları iş re- C simdi ve onların resim yapmala Cidden seyredilmeğe değerdi.. O sa- bah miniminilerin birçok ziyaretçile- ri de vardı. Gazi Terbiye Enstitüsün- den gelen 20 kadar talebe öğretmen- leri ile beraber sınıf sınıf dolaşıyor ve çocukların yaptıkları resimleri tetkik ederek, çocuklar verdikleri takdirde bunları alıyorlardı. Hepsi ciddi ciddi masalarının başına geç- mişlerdi, fırçalarım boyalara batırı- yor ve boyaları kafiyen karıştırma- dan ev, ağaç ve insan resimleri yapı- yorlardı Beş yaş grubundan küçük Bülent ve minimini Beatrice cidden enteresan resimler yapıyorlardı. Yuvada eh çok hoşa giden şey muhtelif Milletlere mensup çocukla- ın çok muhtelif tipleri, lisanları ve kıyafetleriyle birbirlerine kaynaşma- larıydı. Tabii ekseriyet türktü. Fa- kat birçok amerikalı, bir amerikalı zenci, bir fransız, bırkaç tane isviçre- li ve belçikalı, bir tane koreli türk, bir amerikalı - japon karması, bir çinli, bir israilli vardı. Bazı amerika- lılar çok güzel türkçe anlıyor ve hat— ta konuşuyorlardı. Zaten cuklar aralarında kolayca anlaşabılı— yorlardı. Tatil Saat onbir buçukta zil çaldı. Eve giden çocuklar elbise dolaplarına hücum ettiler.. öğleyin kalanlar ise alçak masalı yemekhanelerine ru koşuşuyorlardı. Fakat kimse o- yuncaklarını yerlerde bırakmıyordu.. Ayşe Ablaya göre, dagıtmak gibi toplamakta çocuklar için bir oyundu. Ayşe la bu sırrım bir de annelere ani atabil şeydi. Moda Bir defile Aralık akşamı, Ankara Palas pav- onunda Ankara Soroptimlat Klü- bü tarafından tertip edilen yemekli defile hem çok eğlenceli olmuş, hem de Ankaralılara şık ve zarif iki gö- nüllü manken uzerınde guzel bir kaç elbıse seyretmek imkânını vermiş- Mankenlerden bir tanesı Beyza w Kardan dı ve bir Sosyal Yardım ya- rarına kabul ettiği bu güzel vazife- yi bir profesyonel manken kadar ba- şarıyla ifa etmişti. Diğeri ince ve gü- zel bir genç kız olan Nevhiz Göğer'- di. AKİS, 15 ARALIK 1956 Elbiselere gelince, bunlar Ankara Soroptimlst Klübü azalarından kadın terzisi Belkis Yalının kış koleksi- yonundan gece tuvaletleri ye kokteyl elbiseleri ile birkaç tane "apres mi- di" lbı eden ibaretti. Bunlardan bir tanesi "Piyango'"ya konulmuştu. Pem be ve gri çizgili bır satenden yapılmış olan bu çok zengin etekli gece elbisesinin yakası kare şeklınde arkası çapraz geliyor ve yekpare bir band, brötel şeklin- Ö ü Kalçaların Üs- ay: maştan yapıl- mış, kurdele şeklınde Uç katlı pano- lar vardı. Bu pembe elbise yalnız ha- nımların değil, salondaki bütün er- keklerin de kalbini heyecanla çarp- tırmıştı. Kim yeni yıla girerken onu giyinmek istemezdi?. Hangi erkek onu nişanlısına veya karısına yeni yıl hediyesi olarak vermeyi arzula- mazdı? Defilenin en sanatlı elbisesi gri bel dantelden yapılmış bir gece elbise- siydi. İçinde pembe tülden ve gri sa- tenden iki kat - konbinezonu" Vardı.. üyük hususiyeti dantelin üzerinde hıç bir dikiş olmayışı idi.. Dikiş ica- beden yerler birbirine aplıke edilmiş- O kadar ki bedende göğüs kısmı dahı kamilen dikişsizdi ve iç kombi- nezonlara intibak ettirilip penssiz aplike edilmişti. Fakat defilenin en güzel elbisesi belki de düz koyu gri organza'dan ya- pılan gece elbısesıydı Bu çok zengın ince uzun ve gene grı etegın üzeri KADIN renkte bir hasır band ile süslenmişti. Bu elbisenin de hususiyeti, hasırın daima döne döne ve hiç kesilmeden işlenmesiydi. Beden kısmı boyundan askılıydı Tamamiyle usun tuvalet sevenler İçin Belkıs Yalın beyaz krep romen- den güzel bir elbise hazırlamıştı. Bu çok dar etekli ve üst kısmı tamami le drapeli bir elbiseydi. Romalılar devrine ait bir hali vardı. Brötelleri ve yaka kenarı beyaz kadifedendi ve üzerleri kamilen bal rengi boncukla işlenmişti. "Apres- midi" elbiselerinin ikisi de, bu senenin modasına uygun yani si- yahtı. Biri kabuk gibi güzel ve yer- li saten düşesten yapılmıştır. Yaka bu süslü elbisenin spor denılebılecek iki küçük cebi vardı v er ona bir sadelik, bir tevazu bir hoşluk kazandırıyordu.. Belkis Yalının — defilesinde en çok hoşa giden birşey de aksesuarların ihmal edilmemiş olmasıydı Soroptimistlerin yemekli' defilesin- de güzel elbiseler kadar alâka ve al- kış toplayan birşey de bir türk gen- ci ile amerikalı Mis Dicktowsend'in yaptıgı türk dansları olmuştu. Bu dostu amerikalı hanım tama- mıyle türk kıyafetleri giyinmişti ve muhakkak ki milli oyunlarımızı biz- den daha iyi tanıyor Defilenin bir kusuru da vardı: An- kara Palas Pavyonu herzamanki gi- bi boğucu derecede sıcaktı ve bunun bir çaresı muhakkak bulunmalıydı Ankara Palastaki defileden görünüş Bakana da bakmış 27

Bu sayıdan diğer sayfalar: