20 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 18

20 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Sahife 6 Sahife 18 Akşam BUGÜN ARTTIRAN YARIN KAİMIIR Her gün bir kenara koyaca- ğınız 25 kuruş çocuğunuza beşsene sonra 500, on sene sonra 1200, on beş sene sonra 2000 bin lira bir sermaye temin edebilir. Çocuğunuzun mektebe baş- ladığı gün, aynı zamanda pa- ra biriktirmeğe başladığı gün olmalıdır. Çocuğunuza kitap alırken bir de kumbara alınız. Tasarrüfta çocuk için bir derstir. Kumbarası olan ço- cuk tasarrufu ögrenir” ve is- tikbalini kurtarır. TÜRKİYE İŞ BANKASI X_ W " 'NT N l l , TÜRKİYE İŞ BANKASI 20 Eylül 1929

Bu sayıdan diğer sayfalar: