11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m Sahife 12 KABIZLIK SUiHAZI kadılar yayan kapı'da Zaman, İzmirde Moreno Marguni KOLUMBIANIN 18543 Seni rüyamda Evini 18544 Güzel bir bac Plâklarını alınız. R Ta Recai MAGIC NoTES numaralı 'ANDOW'£ la TOZU. Dr Sanows RUCHTSALZI S/AOGNVS :6 GİTTİKLERİ bn Hg A SANDOW MEYVA TOZUNU KULLANINIZ. 4 00zA yi 11 Temmuz 1930 Karaciğer ve böbrek e a ie 0 almak pek nafidir. Meyvaların ekseri havası nafiasını camidir. Kolay nında deni MAZON MEYVA Ti ZU bir hazım, rahat bir uyku temin eder ve vücude latif bir ferahlık verir. Fiatı 80 kuruştur. Umumi deposu: Bahçekapı iş bankası arkasında Mazon Botton ecza deposu. (msn iÇMELERİ Sabahları 8 den itibaren Haydarpaşaya hareket eden vapurların trenleri menbalara kadar gidip gelirler. Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örümcek, hamam böceği ve sair haşaratı yumurtalarile ve kat'i iyen imha eden FAYDA dalma birinciliği kazanmıştır. FAYDA daha yek daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdnr. Kokusu yapmaz. İnsanlara, hayva YDA ismine diki lâtif e kat'i iyen in : ikkat Devi Hilâliahmer, mektepi mm lin ve lokantalar, vapur Gramo on plâklarında büyük takdirler kazanan HiK Her gün dinlemek ve güzel bir gece geçirmek isterseniz. SA Hanımı Slap eğme gibi ink! Sabah ve akşam bir en kadehi derununde bir kahve kaşığı alınır. 125 1. suşa yüzile Laabap M u rg ya sokağında Kuş tüyü fabrikasında 125 kuruştan ar. Kuş tüyleri hazır yastık, şilte, yorgan, salon yastıkları bulunur. e tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. Telefon İstanbul 3027 Hayatta muvafYakıyetin esası tam bir sıhhata malikiyettir. yi bir hazım olmaksızın tam bir sıhhat mümkün ol CARLO Şivyu YASTIK kumpanyaları FAYDA istimal eder Şişesi 50, tenekesi 75 poması 75 kuruş sonderece sağlam ve 10 sene e ) Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilât Eyi, Şık, Giyinmek yi, Şık, ve Ucuz iyinmek « Ancak, Galatada la, Börekçi Fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünd. EK y ElSİ Ü n maz mi mağazalarında Kumaşları gayet eyi cins ve biçimi a kusursuzdur. kabildir. m aim kumaş 16 a hire Kostümler Kostümler Spor ie 14'.. ,, e özliiler, e gr Pantalonlar ,Si5, EN 5 Beyaz, gi cins iL EAye 1 Pantalonlar Lu Eko Pardesüler anl. meme » Trinç - Kot Hanımlara mahsus elbise Mantolar oo Hemen, NE si Trinç-Kot “ie » | | Si Ismarlama siparişler dahi kabul olunur >” Tediyatta teshilât e . 0 e Satılık iyi irat temin eder Apartımanlar, me allel ğe çiftlik ve maniar va İstanbul Balkar Maksudiye m S5 Tel. İst. 3397 Uğurlu Zade Hehmet Derviş ve Şeriki Teminatlı cins şık ve hafif ” KAPELL İc Emsalsiz FİLM ve PLÂKLARINI erde arayınız.. En iyileridir. Teeribe ediniz. Her ie satılır. Tütün hisar Umumi'müdürlüğünden: Köhne malzeme satılması Toptaşı, Çapa, Fer'iye ve Galata depolarında mevcut 8889 kilo kanaviçe, 479 kilo çul, 4498 kilo ip, 269 kilo marka bezi ve 500 e a kilo a mbalaj Eeee em öşmeeli taliplerin her gün gelip şart- Pazai sepaleği at vaa n arlığı için yüzde yedi buçuk teminatı arasında bizzat fabrikamızı gelip görünüz. Mesul müdür : maal ei ile birlikte. 16/7/930 Çarşamba günü saat 10,30 da Galatada Mübayaat komsiyonunda bulunmaları. : Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: