24 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

24 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Sıcak b Harareti kesen lezzetli bir şurup Sıcak eyer gelen misa- ir lursa Kiza ve kokusu daha hoş olur. çaylı ve konyaklı limonata- nin içine sapları ayıklanmış al gun kayısı, şeftali, ar- mut, erik gibi meyvalar ilâve edi- nız, Meyvalfrın kokusu ile lezzeti çaya geçmesi için bir iki saat bekledikten sonra kâseyi buz içe- risine oturtarak soğutmağa bıra- kın BELL doldurup misafirle- re ikram ederken içrisine buz parçaları atınız. İlâç yerine vi unutulmaması zım gelen şeyler sr e zaman kü- çük bi ee utusu hazırlamak pek asi, e . Bir iki paket pamuk, gaz bezi, ispirto, tentüre diyot birer şişe (teinture d'iode), oksijenli amonyak, bi n rahatsızlık zama- nında evde, mutf: r bulunan öte beri ile de ilâç yapmak müm- kündür. Eczane uzak olduğu zaman da bunlardan istifade edilebilir, i pişirmek ve tülbent arasına koymak ayni fay- dayı temin eder. Boğaz ağrısında tuz ile kaynatı- lan su, soğuduktan sonra garga- ra edilirse ağrı geçer ve anjinin önü alınır. Nezle başlangıcında sicak tuz- olan yanıklara adi Savar sür- mek kâfidir. Zehirlenme vakasında bol süt içirmek yumurta akını suya ka- rıştırarak içirmek, bunların hiç biri bulunmazsa hafifçe LR ırmak, doktor g linceye kadar ayni faydayi im eder. Bu basit şeyler her va su içirerek ku akit evde göre bulunur ve ilâç vazifesini bili Kısa kollu, ince kumaştan ya- pılan bolero, ve ceketler pek çok üzerine daha zarif ve giyilmektedir. Bunlar, e a gır gösteriy: ie kaç il dercediyoruz: 1 — Mavi tual dösuaden elbi- se ile ceketi. e ve ce ketindeki düğmeler mavi ile lâ- civertti GA e S5 > > > SO ŞS0555 ay 5 ES <5 e az Sel S0 > e e — Açık yeşil amm elbi- se, ime akasında açık ve yeşi| çizgili organdiden le vardır. Ceketinin kolları pelerin biçimi- ir, vi üzerine lâcivert ka- ku den yapılmış elbise. Eteğinin aşağısına konulan düz lâcivert ipekli kapaklarına kadar akmaktadır. Balıklar için cam kaplar | Üzerindeki de Bavg ve cepleri etrafına parça çevrilmiştir. İki rr düğmey- le iliklenmektedir. 4 — Beyaz fanileden elbise ve Gk Eteğine beyaz ie kır. ızı çizgili fanileden rçalar konmuştur. Ayni çizgili tarile. den etinin etrafına ve kolla- rma konulmuştu: Bir zamanlar kırmizi balıklar bahçelerdeki havuzlara mahsus- tu. Halbuki şimdi salonlarda (aguarium) denilen camlar için- de rangârenk balıklar bulundur- tur. masi pek basit- mlar daima pence- re önünde aydınlığa konulmakta- Ir, Vie tahtadan ir ay diğeri ai olarak ndık Beyaz e Beyaz fanile pantalonların ça- mur lekesini çıkarmak için leke- n tamamen kurumasını bek- imel, sonra fırçalamalı. Fanile üzerinde kalan esmer lekeyi saf yapılmış ve biribirine raptedil. e) Yüksek olan sandıkta açı- lan bir hücere içine kitaplar yer- er diğerinin üzerine agu- konulmuştur. Bunların içine ince çakıl v da Siten yeşillikler ve beğeni, len renk ve cinste balıklar konul: muştur. 2 — İçine saksılar konulan iki sandığın arasına bir raf üzerine Karıncaya karşı çare mevsim karıncaların yemek dolaplarını, kilerleri istilâ ettik- leri zamandır. Bunlardan kurtul- mak için dolapların içini güzelce temizledikten sonra ayaklarının trafına bolca toz halin- “de. naftalin koymalıdır." «ww aguarium yerleştirilmiştir. 3 — Büyük bir sandığın dört * tarafına kitap konulacak ya biblo konulacak küçük raflari yardır. En üzerine de aguarium yerleş- tirilmiştir. Bu sandıkl: beyaz tahtadan yapıldıktan sonra iste- nilen renkte yağlı boya ile boyan- maktadır. Sütün kesilmemesi İçin çare Havanın çok sicak olduğu manlarda sütün ekşidiği, ya- yut kesildiği çok vaki olur. Buna mani olmak için sütü kaynatmalı indirmez dolu bir tencere içine oturtmalı, böylece . banalal za- Evde meyi kolay Denize de vakit yüze yağlı kırmızı yahut pudra halin- de allık sürülmemelidir.Deniz Ka- rmızılık veren ve evde yapılabilen şu allık gayet iyidir: Kırmızı sardonya çiçeklerinin yapraklarını ayıklıyarak bir avuç kadar almalı. Bir likör kadehi allen a allığın iyiliği tabii bir pembelik vermesinden maa- da, limon suyunun cildi yumuşat- ması ve çatlamasına mâni ır. gile çiçek ini Yağlı burun ve Pangaltı Sevim hanı Burnunuzun dalma sağ olmadan Si an rsunuz, Buna çare şu ilâci 7 e yatarken gayet sicak içerisine bir in me iyim batını ve ve ii pamukla bı üzelce uz, Suyı zn işbu e lakin ie Üs sıcak lâzımdır. Beş dakika mütemndiyn yıkadıktan sonra bir kah- e kaşığı bir kahve kaşığı Söyülma kai iie ç damla mlatı. Sonra bir iş Halk Gazi eda Hik- * Bedri hani — Sizin bahsettiğiniz hafif e el ismi (mousse de mayonaise) rl her zamanki gibi hazırlanan may: içine gayet gert oluncıya Lie; ile vurulmuş yumurta akını karıştıra karış- şi katmakla vi unu bir tec > — lan el İğ soru yorsunuz. Fakat hangi salça olduğ Mi Gi sıcak eğ su- esle, e eki ie, hardallı, yumurtalı, a ibir çok türlü a ai ngisini istediğ iğinizi bildirirseniz yeğekekini yazarız. apon ödüle banyosu ya S. L, B. hanıma: Iı — n kadınlarının vücutlarının güzelini Mia için EKİ ıkları ban« rtibi şudur: ie, meni dah. baharda çam ağaçlarından tarla nan küçük kozalardan yarım kilo iç litre su ile on dakika E ali 3 e sıcak suyla banyoyu dol durmalı, içerisine kaynatıp süzülen çam zalarının suyunu at ii sonra bu içerisinde yarım kilo kı eriterek ka- işinde yirmi daki- Hida iki de fa bu suretle banya yapılırsa vücut gizemi ve taravetini eğ edermi ermer üzerindeki ai Yek, akn Eğer yağ mermere İ; se bu sabunlu su kâfi ie zaman toz halinde beşiri benzinle karıştırarak yapmalı; lekeyi bununla nde di adhle sui

Bu sayıdan diğer sayfalar: