27 Temmuz 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

27 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sâglamhğı ve. uzun ömürlülüğü sayesinde cihanın en hüyük şöhret ve rağbetini kazan- mıştır. Hesabını bilen her otomobilci ve şoför yalnız FAYERSTON lâstiklerini kullanmalıdır. Zira bu lâstiklerden azami istifade temin edileceği gibi en arızalı yollarda vazifele- rini emniyetle ifa ederler ve sahiplerini hiç bir suretle yarı yolda bırakmazlar. ât ve dertlerinden kurtulmak - istiyenler yalnız FAYERSTON lastiği kullanmalıdırlar Tüirtestone - GÜRE-DÜPPED TÜRES Zei Pa e DD Beyoğlu ciheti bayileri: Taşra acantalıkları: Taksim : Amerikan garaji, Levis Hek ve şerikl, Ankara: Ford acantası Koç zade Vehbi ve şeriki Beyler. — | — — İzmirde: Salepçi oğlu hanında M. Bedreddin A. Ethem İ Taksim : Otomobilciler kooperatifi. Ankara: Şevrole acantası A. Avni Bey. Aydın: Muharrem çavuş Galata : Kürekçilerde Artin Dondikyan efendi. Ankara: Bankalar caddesinde Mehmet Reşit Bey. Müğla: İstanbul pazarı sahibi Ahmet Hamdi Bey Galata : Tophane Hacı Molla zade Mehmet Bey. Konya : Güzel zade Rıfat Bey. Bandırma: Kont Ahmet Bey Üsküdar: Şevrole acantası Sabri Bey. Eskişehir: Alâiyeli zade Hasan Bey. Kastamoni: Şevrole acantası kasap zade İsmail efendi İstanbul ciheti ve Trakya acantaları Bursa: Posta mütcahhidi Hacı Recep zade Mehmet Feyzi B. Samsunda: Aldı kaçtı zade Rüştü Yeğenleri BNİS İÜE hen i Sredir siğayla, Edremit zinci Hasan Bey. Sivas: » Sivas şubesi M. Falk, A. Remzi ve Şeriki Beyier. &a Te : Yara 'e Tekirdeğında; Yazapsanl Haır Tevtik Bey, beir Gi g Ku stl a . Teümcü Noti Bey. Antalyada: Fit acantası Pietro Koreale Santakroçe, " Kirklerelinde: Köylü birliği ticarethanesi G. Ayintap, Maraş, Mardin, Diyarıbekir, acantası Müft zade Urun Köprüde: Zakir efendi. TadRiş Ü ae lobekan Pati Tn T Mehmet Ali Beyler”

Bu sayıdan diğer sayfalar: