17 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

17 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYFA 3 Reisicümhur Yeni ira ve Japon; Büyük Eiçilerini Kabul Etti. (Başı 1 inci sayıfada) Reisicümk ben şu nutku iyrat dır: HAKİMİYETİ MİLLİYE © Boğazköy'de Yapılan Araştır malarda 7 BİRİNCİ TEŞRİK Eğer z0 Altında Tarih Hazneleri Çok Değerli 2600 Tab- let Elde Edildiği Gibi, Kuralar Köyünde de Çok Mühim Bir Kitabe Bulunmuştur. yazıları okümağa olan Prof. Bossert. ve malümatr aşağıya Boğazköy'de Neler Çıktı? Tabletlerle birlikte Arşiv Port. ş yazılı kayada çahışmış ve ye ». dil Hafriyatta mıh yazrla; Güterboc ile Eti hiyeroğlit kısmı fak işantaş kitabe- Karalar Köyünde Bir Calat Kitabesi. ile mezar Onuncu Yıl Marşı. Menderesin (Başı 1. inci Sayıfada.) İhale Edildi. Küçük Menderes ve TicaretLisesinde. Bayramı Sergisi “ Cümhuriyetimizin onuncu yıl Ankara'da Bolivya Reisicümhurunun Oğlu. Cemiyetinde. Taramalar aa ne Hararetle G di. T.D.T. C. Umumi merkez söy iyzahname ve kol ın ö-nekleri sa Cemiyete dan vi Istanbul'da Bey bakacaktır. Taranan fişler de Taranacak eserlerin listesi yapılarak

Bu sayıdan diğer sayfalar: